Streetdans I - fristående kurs
Information
Ansök

Streetdans I - fristående kurs

Det här är en ny fristående kurs för dig som vill utveckla ditt eget dansande och din undervisningspraktik inom streetdans. Den är i första hand för dig som vill öka din förståelse för och kritiskt granska och utmana dansgenrens konventioner och normer. I kursen får du möjlighet att delta i dans- och didaktikundervisning.

Kursen behandlar streetdansens normer och konventioner, ur såväl historiska som samtida perspektiv.

Du får också möta streetdansen utifrån improvisatoriska, anatomiska och musikaliska aspekter och får möjlighet att utveckla din praktik och ämnesdidaktik utifrån genren.

Kursen vänder sig till dig som har en dokumenterad dans- eller danspedagogisk utbildning.

Lärare

Shirley Harthey Ubilla

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges i två block, ett på hösten 2023 (vecka 40-44) och ett på våren 2024 (vecka 3-7). Under dessa block ges kursen måndag-fredag kl. 9-17 inklusive eget arbete.

  Undervisning sker i form av workshops, seminarier, föreläsningar, individuellt arbete, grupparbete samt studentledd undervisning

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå.

  Särskild behörighet:

  Godkänt behörighetsprov i dans

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Kursen vänder sig till dig som har en dokumenterad dans- eller danspedagogisk utbildning.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Du ansöker till kursen i två steg

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se                    
   Sista ansökningsdag: 17 april 2023
   OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning.

   Styrk din grundläggande behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp styrkande dokumentation. Det gör du på antagning.se under Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 2 maj 2023.
  2. Styrk din särskilda behörighet via arbetsprov i Varbi (enligt instruktioner nedan).
  3. Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 17 april 2023

   

  Instruktioner för arbetsprov

  Du behöver ladda upp ett arbetsprov i form av en film (högst 150 Mbit, format mov, mp4, avi) i Varbi enligt nedanstående instruktion för att styrka den särskilda behörigheten och för att delta i ett eventuellt urval för den här kursen.

  Läs mer här om hur du konverterar din film.

  Syfte

  Syftet med detta prov är att bedöma den sökandes dansskicklighet i egen vald dans samt förmåga att reflektera över sina val. 

  Innehåll

  Den sökande förbereder och filmar in praktiskt framförande av ett eget valt dansmaterial i streetdans, samt berättar om och reflekterar kring sina val muntligt på filmen. 

  Detta innebär att du förväntas filma in ett dansmaterial som du väljer eller skapar själv och som du tycker är representativt för dig. Du ska reflektera över dina val gällande musik (om du använder det), rumslighet och kroppslig artikulation så att du kan berätta om dessa. Dansens tidsomfattning ska vara cirka 1,5-2 minuter. 

  Bedömning 

  Behörig, den sökande visar förmåga enligt följande kriterier: 

  • att visa grundläggande dansskicklighet i egen vald dans, 
  • att visa förmåga till kroppslig artikulation, rumsliga val och musikalitet, 
  • att tydligt formulera sig kring och reflektera över sina val. 

  Ej behörig: den sökande uppfyller inte kriterierna för behörighet.

   

  Viktiga datum för din ansökan

  Sista ansökningsdag: 17 april 2023
  OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning!

  - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 2 maj 2023 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).

  Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2023.

  Sista svarsdag: 21 juli 2023.

   

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser görs ett urval.

  Behöriga sökande rangordnas då utifrån:

  • dansskicklighet i egen vald dans, 
  • förmåga till kroppslig artikulation, rumsliga val och musikalitet, 
  • förmåga att formulera sig kring och reflektera över sina val.

  Rangordningen görs utifrån samma film som vid behörighetsprovet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 99 000 SEK för studenter från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.