Sara Ahmeds orienteringspunkter- queera och postkoloniala strategier i scenkonsten - fristående kurs
Information
Ansök

Sara Ahmeds orienteringspunkter- queera och postkoloniala strategier i scenkonsten - fristående kurs

Kursen Sara Ahmeds orienteringspunkter – queera och postkoloniala strategier i scenkonsten vänder sig till dig som arbetar med scenkonst och vill utforska och arbeta med queera och dekoloniserande verktyg i ditt konstnärliga arbete.

Kursen skapar en överblick av teoretikern Sara Ahmeds tankar kring vithet och heterosexualitet som orienteringspunkter (points of orientation) och hur kunskapen om dessa orienteringspunkter kan användas som konstnärliga strategier inom scenkonst och performance.

Kursen syftar främst till att studenten relaterar dessa strategier och metoder till sitt egna praktiska arbete med syfte att formulera queera och dekoloniserande orienteringspunkter i både konstnärliga metoder och uttryck.

Sara Ahmed är en central teoretiker inom feministisk teori, queerteori och postkolonial teori. I kursen undersöks hur hennes både kritiska och strategiska användning av fenomenologi kan appliceras på konstnärligt arbete.

Kursen kommer att utgå från teorier och analyser och att belysa dem med konstnärliga exempel. Det läggs stor vikt vid att arbeta i grupp och göra ett eget konstnärligt arbete som presenteras i slutet av kursen.

Foto: Tobias Poggats

Lärare och kursansvarig

Nasim Aghili är regissör, dramatiker och konstnär. Hens deltagarbaserade föreställningar, konst- och teaterinstallationer, konst i det offentliga rummet och ljudstycken handlar ofta om erfarenheterna av att existera och leva i olika former av exil. Ofta uttrycks detta genom att skapa platser för sörjbarhet och helande ritualer. Hen arbetar i duon aghili/karlsson (tillsammans med konstnären och trädgårdsmästaren Björn Karlsson) och som medlem i den queerfeministiska konstgruppen Ful. Hen jobbar ofta i internationella samarbeten kring avkolonisering, migration, hållbarhet och solidaritet mellan lika rättviserörelser.

Läs mer på 

https://fulkonst.se/ och www.aghili-karlsson.se

Gästlärare förekommer.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen innehåller föreläsningar, grupparbete, feedback i grupp, workshoppar, seminarier, att se föreställning och/eller utställning samt eget arbete. 

  Schema

  Vecka 46: 15, 16, 17 november

  Vecka 47: 21, 23 november

  Vecka 48: 28, 30 november

  Vecka 49: 7 december

  Vecka 50: 11, 12, 13, 14 december

  Tid för samtliga träffar: 13-17

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå med undantag från Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6.

  Särskild behörighet: 30 hp inom det konstnärliga fältet.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Så här söker du:

  OBS! läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se

  Sista ansökningsdag: 17 april 2023

  2. Styrk din behörighet till antagning.se

  Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se.

  Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar

  Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 2 maj 2023.

  3. Lämna in arbetsprov via antagning.se 

  Du behöver ladda upp följande arbetsprover för att delta i urvalet för den här kursen:

  1. Ett motiveringsbrev (ca 350 ord) där du:

  • beskriver din tidigare erfarenhet och/eller utbildning med anknytning till kursinnehållet.
  • beskriver hur din nuvarande konstnärliga verksamhet anknyter till kursinnehållet.
  • beskriver på vilket sätt du skulle vilja arbeta i din konstnärliga verksamhet med anknytning till kursinnehållet.

   

  2. Ditt CV där du listar utbildning samt din konstnärliga verksamhet och erfarenhet.

  Du laddar upp dokumenten på antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar. Sista dag att lämna in arbetsprov 17 april 2023

  Övriga viktiga datum

  Sista ansökningsdag: 17 april 2023
  OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning!

  - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 2 maj 2023 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).

  Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2023.

  Sista svarsdag: 21 juli 2023.

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande görs ett urval. Urvalet är baserat på inskickade meriter samt förmåga att formulera sina erfarenheter och intressen relaterade till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen för studenter från tredjeland: 49 500 SEK.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.