Röstens musikdramatiska uttryck - fristående kurs
Information
Ansök

Röstens musikdramatiska uttryck - fristående kurs

Kursen Röstens musikdramatiska uttryck - ett eget vokalt projekt, vänder sig till dig som vill fördjupa ditt konstnärskap som operasångare, vare sig du är i början eller mitt i din karriär.

Kursbeskrivning

Känner du att du skulle vilja arbeta fördjupat med din röst och den musikdramatiska gestaltningen i ett eget formulerat projekt under en termin på Institutionen för opera?

Har du idéer som du vill pröva och utveckla som operasångare med handledning av våra erfarna lärare?

Vill du kunna möta andra i samtal, seminarier och workshops för att pröva och utveckla dina idéer kring röstens musikdramatiska uttryck?

Då ska du söka kursen Röstens musikdramatiska uttryck på Institutionen för opera i höst.

I kursen ingår musikaliska instuderingar, sånglektioner, seminarier kring det egna projektet och arbete med regissör.

Hitta fler kurser inom opera

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges 25 januari 2021 - 4 juni 2021.

  I kursen ingår musikaliska instuderingar, sånglektioner, seminarier kring det egna projektet och arbete med regissör.

  Kursansvarig: Ulrika Tenstam

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, det vill säga studier från grundnivå

  Särskild behörighet:

  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att  du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens.

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven:
  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
  • Om du inte har de betyg/högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens
   
  3. Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen
  • Du ska ange ditt röstfack
  • Ladda upp din projektidé för kursen
  • Ange din provrepertoir: två operastycken som spelas in och bifogas enligt nedan samt ytterligare tre stycken som du ska vara redo att framföra om du blir kallad till prov på Operahögskolan
  • Film Ladda upp en film där du framför de två olika arior/stycken du angett tidigare
  • Ljudfil Ladda upp en okomprimerad ljudfil där du sjunger samma arior/stycken som på filmen.
  • Ditt CV
   
  4. Pass/Inationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  5. Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • Ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • Dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Till ansökan bifogas en skriftlig uppgift där den sökande presenterar sin projektidé. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar samt provsjungning. I bedömningen tas även hänsyn till tidigare utbildning och kunskap, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter, särskilt
  konstnärlig erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

  .

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 288 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar