Regi inom scenkonst – samtida metoder och praktiker - fristående kurs
Information
Ansök

Regi inom scenkonst - samtida metoder och praktiker

Kursen vänder sig till dig som har professionell erfarenhet av scenkonst och är intresserad av att fördjupa dig i regimetoder i samtida scenkonst.

Syftet med kursen är att du får fördjupa dig i aktuella diskussioner kring regissörens metoder i samtida scenkonst och därigenom utveckla din konstnärliga praktik.

Under kursen utvecklar du din medvetenhet om några av de frågor som utmanar fältet samtida scenkonst såsom: frågan om hierarkier, ägarskap, ledarskap och etik i relation till konstnärlig frihet, idén om gemenskap, samt kontextbaserade performativa praktiker.

Du diskuterar dessa frågor tillsammans med andra och granskar din egen praktik, och reflekterar över hur du skulle kunna implementera valda regimetoder i ditt framtida konstnärliga arbete.

Foto: Mateo Povse

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges på heltid under 7 veckor. Undervisningen ges på distans via digitala träffar två eftermiddagar i veckan. Därtill kommer eget arbete.
   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå.

  Särskild behörighet:

  • Engelska 5
  • Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande.
  • Sammanlagt 1 års professionell erfarenhet inom konstnärlig verksamhet i scenkonst.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen krävs inga särskilda förkunskaper.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till kursen i två steg
   

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se                     
   Sista ansökningsdag: 17 april 2023
   OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning.

   Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp styrkande dokumentation. Det gör du på antagning.se under Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 2 maj 2023.
    
  2. Lämna in arbetsprov via antagning.se (enligt instruktioner nedan).
   Sista dag att lämna in arbetsprov via antagning.se: 17 april 2023

   

  Urvalsunderlag (arbetsprov) att lämna in till denna kurs

  Du behöver ladda upp följande dokument (urvalsmaterial) via antagning.se för att delta i urvalet för den här kursen.

  Dokumenten (urvalsmaterial) ska laddas upp med din ansökan på antagnig.se Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Sammanställ EN PDF-fil som innehåller följande material:
   

  1. Dokumentation av ett specifikt konstnärligt projekt som du anser har utvecklat din konstnärliga praktik (t.ex. text, bild, länkar till rörligt material/ljud)

  2. Dina svar på följande fråga (max.400 ord):

  • Vilka frågor eller problem ställdes du inför i projektet ovan och hur löste du dem?
    

  3. Dina reflektioner över följande frågor (max. 400 ord):

  • Vilka frågor relaterade till regimetoder i scenkonst är viktiga för den vidare utveckling av din konstnärliga praktik?
  • Vilka kollegor/konstnärer/tänkare har inspirerat dig i dina tankar kring dessa frågor och hur?
    

  Totalt får pdf-filen maximalt omfatta 5 A4-sidor. Namnge filen ”arbetsprov regi ditt namn”.

  Bifoga ditt CV i en pdf-fil med utvalda, styrkta, intyg som bekräftar din erfarenhet för behörighetskravet; sammanlagt 1 års professionell erfarenhet inom konstnärlig verksamhet i scenkonst.

  Märk pdf-filen "CV intyg, ditt namn".
   

  Viktiga datum för din ansökan

  • Sista ansökningsdag: 17 april 2023

  OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning!

  • Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 2 maj 2023 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
    
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2023.
    
  • Sista svarsdag: 21 juli 2023.

  *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen görs ett urval utifrån följande urvalskriterier:

  1. Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.

  2. Den sökandes gestaltande förmåga.

  3. Den sökandes förmåga att reflektera över det egna och andras konstnärliga uttryck.

  Bedömningen görs utifrån det material du har skickat in.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 111 000 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.