Provsjungningsträning 2 - fristående kurs
Information
Ansök

Provsjungningsträning 2 - fristående kurs

Är du intresserad av att utveckla din musikdramatiska gestaltningsförmåga vid provsjungningar inom opera? Inom kursen Provsjungningsträning ligger fokus på hur du kan utveckla och visa upp dina kvaliteter på bästa sätt.

Kursinformation

Inom kursen arbetar vi med att besvara frågor som:

 • Vad ska jag fokusera på?
 • Vad förväntas av mig – och inte?
 • Vilka är mina egna behov i den här situationen och hur kan jag stärka min prestation musikaliskt, artistiskt och mentalt?

Med seminarier och praktiska övningar kring repertoar, förberedelser, mental träning och vokal, musikalisk och kroppslig gestaltning utökas din förståelse av de förväntningar som finns och de målsättningar du bör ha vid professionella provsjungningssituationer.

Att delta i en provsjungning är en utmaning för den egna förmågan och en del av operasångarens vardag och arbetsliv.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) erbjuder en fristående kurs där du tillsammans med andra operasångare och med handledning av våra erfarna lärare, samt andra kvalificerade personer från operavärlden, arbetar med att skärpa din gestaltningsförmåga inom ramen för denna ofta pressade och onaturliga situation.

Ett viktigt fokus är att få en fördjupad förståelse för och kunna föra en dialog kring de egna specifika behoven av utveckling och träning vokalt, musikaliskt, konstnärligt, mentalt och fysiskt.

Kursansvarig

Ulrika Tenstam

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen innehåller seminarier kring repertoar, förberedelse och mental träning, praktiska övningar i masterclass-format kring gestaltning samt inledande och avslutande reflekterande samtal om de deltagande operasångarnas målsättning för och utveckling inom provsjungningssituationen.

  Examination sker genom en avslutande praktisk redovisning och ett seminarium med reflektionssamtal kring genomförda kursmoment.

  Kursansvarig: Ulrika Tenstam

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå.

  Särskild behörighet:

  7,5 hp i klassisk sång eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Så här söker du:

  OBS! läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.
  Ansökan sker i två steg.

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 april 2023 
   OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning.

   Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp styrkande dokumentation. Det gör du på antagning.se under Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 2 maj 2023.
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan) 
   Sista dag att lämna in arbetsprov för att delta i urval: 17 april 2023
    

  Viktiga datum för din ansökan

  Sista ansökningsdag: 17 april 2023
  OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning!

  - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 2 maj 2023 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).

  Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2023.

  Sista svarsdag: 21 juli 2023.
   

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  *Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Nedanstående skickas in via Varbi

  Specifika krav för kursen

  1. Röstfack
   Ange ditt röstfack.
  2. Ljudfil 
   Ladda upp en okomprimerad ljudfil på ett sångprov (max 150 Mbit). Använd filformat mp3, wav, m4a eller aiff.
  3. Ditt CV 
   Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra för kursen relevanta erfarenheter. 
  4. Intyg
   Intyg/betyg bifogas som styrker ditt CV.  
    

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än som kan beredas plats görs ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar samt ett sångprov på ljudfil. I bedömningen tas även hänsyn till tidigare utbildning och kunskap, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 100 000 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.

Relaterat

Liknande utbildningar