Metoder och former för skrivande i relation till konstnärliga praktiker - sommarkurs
Information
Ansök

Metoder och former för skrivande i relation till konstnärliga praktiker - sommarkurs

Den här kursen vänder sig till konstnärer, dansare, artister, koreografer och andra konstnärer som arbetar performativt och som vill utveckla en självständig skrivpraktik.

Kursens syfte är att problematisera, undersöka och experimentera med det immanenta förhållandet mellan den samtida konsten - fokusera på dans och performance - och olika former och metoder för skrivande som har framkommit från 1960-talet och framåt. Kursens huvudsakliga format är seminarier och workshops där studenterna kommer att introduceras till olika former och metoder för skrivande. Studenterna får tid att experimentera med dessa samt även ge feedback på varandras texter i mindre och större grupper. Vi kommer att läsa och diskutera texter av tänkare, författare och artister som Theodor Adorno, Denise Ferreira da Silva, Hannah Black, Maggie Nelson, Fred Moten med flera. 

Undervisande lärare: Bronwyn Bailey-Charteris

Kursansvarig: Martin Sonderkamp, Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges mellan den 15-18 Juni och 26-27 augusti 2020. Eget arbete (läs/skrivande) under kursens gång 

  Seminarier i Stockholm

  15/6, 16/6, 17/6, 18./6  och 26/8, 27/8.

  Undervisande lärare: Bronwyn Bailey-Charteris

  Se engelska kurssidan för Bronwyn Bailey-Charteris biografi.

  Kursansvarig lärare vid SKH: Martin Sonderkamp. 

   

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag för Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6, samt

  Särskild behörighet

  • 60 hp inom dans eller scenkonst eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom dans- eller scenkonst och
  • arbetslivserfarenhet inom dans- eller scenkonst på en konstnärligt avancerad nivå

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  - Ett starkt intresse för samtidskonst och dans.
  - Ett intresse av att läsa filosofiska och experimentella texter.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, inkl. ev. personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Passkopia (om det är aktuellt för dig)
   Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort.

   Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt kompletta personnummer när du fyller i ansökan.
    
  • Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier
   Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. Saknar du slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens.

   Mer information hittar du här
    
  • Ansökan om reell kompetens/att undantag görs (om det är aktuellt för dig)
   Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet. Du ska också ladda upp dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.
    
  • Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på 60 hp inom dans eller scenkonst eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom dans- eller scenkonst.
   Ladda upp intyg över tidigare högskolestudier, t.ex. kursintyg eller examensbevis för kandidatexamen, inklusive kursförteckning.
    
  • Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på arbetslivserfarenhet inom dans- eller scenkonst på en konstnärligt avancerad nivå.
   Du kan till exempel ladda upp kopior av kontrakt, kopior av recensioner från tryckta publikationer, länkar till recensioner publicerade på nätet, vidimerade kopior av intyg från kollegor, samarbetspartner, presentatörer och/eller regissörer etc. som komplement till ditt cv. Ditt namn och födelsedatum måste skrivas in på samtliga dokument.
    
  • Ditt CV
    
  • En presentation av en konstnärlig idé/ett projekt som du skulle vilja arbeta med under kursens gång.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet av arbete med konstnärlig verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 47 250 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.