Konstnärligt utvecklingsarbete inom cirkusdisciplin II - fristående kurs
Information
Ansök

Konstnärligt utvecklingsarbete inom cirkusdisciplin II - fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att konstnärligt fördjupa och utforska din cirkusdisciplin.

 

Under kursen kommer du att arbeta med att utveckla en fördjupad medvetenhet om samt vidga dina kreativa metoder och processer. Nästan varje vecka möter du olika ”impulsgivare” som vid ett eller två tillfällen berättar om, och arbetar med sina egna metoder och praktiker tillsammans med er studenter. Dessa tillfällen kan ibland ha mer fokus på teori och ibland vara mer fysiska. Som student förväntas du ta med dig relevanta erfarenheter till ditt eget arbete.

En viktig del i kursen är att du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter med de andra studenterna. Varje student har en lärare som mentor. Under kursen arbetar och tränar du självständigt och deltar i konstnärlig grupphandledning med lärare. Inom ramen för redovisningar och i gruppdiskussioner får du tillfälle att öva din förmåga att ge återkoppling till andra som bedriver konstnärligt utvecklingsarbete. Kursen är uppdelad i två delar. I den första arbetar du fram tema, syfte och metod för ditt konstnärliga utvecklingsarbete och i den andra genomför och redovisar du ditt utvecklingsarbete.

Du kan söka med valfri cirkusdisciplin. Vid urval kommer hänsyn tas till pedagogiska resurser och utrymme.

Kursledare

Benjamin Richter, artist och regissör från Berlin. Sedan 1995 har Benjamin arbetat som regissör och mentor för cirkusartister, dansare, skådespelare, musiker och andra utövande artister. Han stöder professionella artister med teknik, koreografi och konstnärlig forskning. Som regissör har han en rad prisbelönade produktioner bakom sig. Som artist har Benjamin turnerat över hela världen med bland andra Gandini Juggling och sitt eget kompani Taktil.

 

Du kan läsa mer om Benjamin Richter här.

Foto: Joel Roxendal 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen innehåller workshoppar, seminarier, disciplinträning, feedback från "ett öga utifrån" och eget arbete.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet med undantag för Svenska 1,2,3 och Engelska 6 

  Särskild behörighet:

  • Konstnärligt utvecklingsarbete inom cirkusdisciplin 1, 20 hp alternativt Konstnärligt utvecklingsarbete inom cirkusdisciplin I, 30 hp
  • Minst 120 hp inom cirkus eller motsvarande reell kompetens

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Du behöver ha en stark teknik inom den aktuella cirkusdisciplinen samt vilja utvecklas tekniskt och konstnärligt inom cirkus. 

  Du behöver kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Så här söker du:

  OBS! läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.

  1. Anmäl dig till kursen antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 oktober 2022 
    

  Inga arbetsprover ska skickas in eftersom behöriga sökande antas i turordning till dess att platserna är fyllda. Bortse alltså från nedanstående instruktioner!

  Sista dag att lämna in arbetsprov för att delta i urval: 1 november 2022

  Styrk din behörighet till antagning.se
  Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar

  Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 1 november

   

  Övriga viktiga datum

  • 1 november 2022 - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 9 december 2022 - Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
  • 19 december 2022 - Sista svarsdag

   

  Instruktioner för arbetsprov

  Du behöver ladda upp följande arbetsprover via Varbi för att delta i urvalet för den här kursen.
   

  • Motiveringsbrev En kort text - max 3000 tecken inklusive blanksteg - där du svarar på följande tre frågor:
   1. Varför vill du gå kursen / vad förväntar du dig?
   2. Hur vill du utvecklas konstnärligt inom din cirkusdisciplin?
   3. Vad är dina tekniska behov och/eller behov av rigg?
  • Ditt cv Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra för kursen relevanta erfarenheter.
  • Videoklipp En film där du visar dina kunskaper och din kreativitet i din valda cirkusdisciplin. Max 3 minuter och max 150 Mbit. Du kan behöva minska videons storlek innan du laddar upp den. Använd filformat Mp4, mov eller avi.

  Läs mer här om hur du konverterar din film.

   

  Gör så här för att ladda upp dina arbetsprov via Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.
  4. Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för arbetsprovssystemet Varbi:

  • E-post: support@varbi.com
  • Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns flera behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet sker utifrån de sökandes meriter. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

  Vid urval kommer hänsyn tas till pedagogiska resurser och utrymme.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 267 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.