Introduktion till forskningsdesign i cirkus - fristående kurs
Information
Ansök

Introduktion till forskningsdesign i cirkus - fristående kurs

Det här är en kurs för dig som är cirkuskonstnär som vill utveckla ditt förhållningssätt till konstformen genom att utforska cirkus som forskningsfält.

Kursen är öppen för sen anmälan

Sen anmälan innebär att det fortfarande är möjligt att söka kursen, att ansökningarna bedöms i den ordning de kommer in och att platserna fylls vartefter. Se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Syftet med kursen är att introducera konstnärlig forskning om cirkus för att utveckla färdigheter och verktyg att utforska metoder och dess resultat.

Genom kursen kan du få bättre förmåga att formulera komplexa och rigorösa forskningsfrågor och kunna föreslå metoder för att initiera och styra början av ett forskningsprojekt.

Om du är intresserad av vårt masterprogram i cirkus så kommer den här kursen ge dig en god inblick i det programmets inriktning.

Kursens teman

 • Introduktion till konstnärlig forskningsdesign,
 • genealogier
 • metoder
 • material-verktyg
 • reflektera-dokumentera-redigera-arkivera
 • parallella processer
 • fältet

Varje tema innehåller ett seminarium, en praktisk uppgift och handledning.

 • Läs mer om utbildningen

  Det här är en distanskurs med ett praktiskt fokus. Du kommer för delar av kursen att behöva ha tillgång till en studio utrustad för den cirkusdisciplin du vill arbeta utifrån.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå,  samt
  Särskild behörighet:

  • Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande
  • Engelska 6 eller motsvarande
  • Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga i cirkus

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom erfarenhet av forskning för produktion av cirkus.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Kursen är öppen för sen anmälan

  Sen anmälan innebär att det fortfarande är möjligt att söka kursen, att ansökningarna bedöms i den ordning de kommer in och att platserna fylls vartefter. Se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

   

  Du ansöker till kursen i två steg

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 april 2023
   OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning.

   Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp styrkande dokumentation. Det gör du på antagning.se under Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 2 maj 2023.

  Viktiga datum för din ansökan

  Sista ansökningsdag: 17 april 2023
  OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning!

  - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 2 maj 2023 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).

  Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2023.

  Sista svarsdag: 21 juli 2023.

  Instruktioner för arbetsprov

  Då kursen är öppen för sen anmälan så behöver inga arbetsprover laddas upp. 

  1. En kort text där du svarar på följande frågor:
  • Hur relaterar kursens tema till din konstnärliga verksamhet/erfarenhet?
  • Vad i din egen verksamhet önskar du utveckla/fördjupa/reflektera kring?

   Max 1 A4 (ca 4000 tecken inkl. blanksteg) Använd pdf..

  1. Videoklipp
   Ett arbetsprov i form av ett videoklipp. Demonstrera dina artistiska färdigheter i cirkus. ​Max 150 Mbit. Använd filformat Mp4, mov eller avi. 

  Läs mer här om hur du konverterar din film.

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet baseras på inskickad dokumentation från behöriga sökande. 

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 67 500 SEK. för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.