Introduktion till cirkusregi - fristående kurs
Information
Ansök

Introduktion till cirkusregi - fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla en medvetenhet om kreativa metoder och processer inom cirkusregi.

Under kursen kommer du teoretiskt och praktiskt utforska frågeställningar, begrepp och metoder inom konstnärlig regiprocess i cirkus. Vad är en regissörs ansvar gentemot publiken, artisterna/medskaparna, visionen? Kursen behandlar begrepp som konstnärlig idé, vision, process, dramaturgi, medskapande, koncept, komposition och konstnärligt ledarskap. Under kursen möter du olika ”impulsgivare”/regissörer från cirkusbranschen med olika ingångar i cirkusregi som berättar om och arbetar med sina egna metoder och praktiker tillsammans med er studenter. Ibland har dessa möten mer fokus på teori och ibland är de mer fysiska. I kursen behandlas också de logistiska förutsättningarna för en cirkusföreställning. Som student får du även praktisk erfarenhet genom samarbete/medskapande med andra studenter och/eller professionella cirkusartister i genomförande av ett mindre regiprojekt.    

Kursledare

Jesse Dryden leder kursen. En beskrivning av Jesse Drydens bakgrund finns på kursens engelska sida.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen börjar 29 augusti 2022 och slutar 4 november 2022.

  Kursen innehåller lärarledd undervisning, föreläsning, grupparbete, seminarium, studiebesök, enskilt arbete, enskild handledning, handledning i grupp.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag av Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6

  Särskild behörighet:
  • 60 hp inom cirkus, annat scenkonstområde eller motsvarande professionell erfarenhet.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  I urvalet tas särskild hänsyn till erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet. Du behöver också kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till kursen i två steg

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se HÄR
   Sista ansökningsdag: 19 april 2022
    
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi HÄR (enligt instruktioner nedan)
   Sista dag att lämna in arbetsprov i Varbi: 19 april 2022

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
  - Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
  - Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

  *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.

   

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original och signerade. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Arbetsprover att lämna in till denna kurs:

  1. Motiveringsbrev
   En text om max 4000 tecken inklusive blanksteg (ca 1 A4) där du svarar kort på följande fem frågor:
   - Varför vill du gå kursen / vad förväntar du dig?
   - Beskriv ditt förhållningssätt till cirkus.
   - Vad motiverar dig i ditt skapande?
   - När blev du senast inspirerad?
   - Nämn tre viktiga kvalitéer i ledarskap.
  2. Ditt cv
   Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra för kursen relevanta erfarenheter.
  3. Videoklipp
   En film som visar dina regierfarenheter eller andra kreativa processer som du tycker är relevanta för ansökan. Max 3 minuter och max 150 Mbit. Du kan behöva minska videons storlek innan du laddar upp den. Använd filformat Mp4, mov eller avi.
   Läs mer här om hur du konverterar din film.

   

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för arbetsprovssystemet Varbi:
  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser så kommer ett urval göras. I urvalet tas särskild hänsyn till erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 133 500 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.