Inkludering och exkludering i cirkus - fristående kurs
Information
Ansök

Inkludering och exkludering i cirkus - Fristående kurs

Den här kursen riktar sig till dig som är aktiv cirkusartist, forskare, regissör, tänkare eller social aktör, som vill utveckla en förståelse och en kritisk inställning till cirkus som uttrycksform.

Kursen syftar till att utveckla dina verktyg för kritiskt tänkande kring inkludering och exkludering inom din egna disciplin/konstform utifrån historiska, kulturella, sociala, etiska, konstnärliga och/eller politiska kontexter.

Diskussionerna utgår från begreppen inkludering och exkludering och ställer utifrån dessa frågor som:

Vilka är källorna som grundar vår vision?

Vilka representerar vi?

Vems röster och visioner utesluts?

Kursen innehåller teoretiskt (läsande, diskussion, skrivande) och praktiskt arbete (uppträdande, fältarbete och presentationer).

Du får stöd i att dina egna frågeställningar samtidigt som du guidas genom kända spänningar i cirkus, såsom: traditionella/samtida definitioner; påverkan och inflytande från cirkusskolor; konst/underhållningsdebatter samt den internationella utvecklingen i cirkus mot bakgrund av sociala, politiska, miljömässiga och kulturella rörelser.

Daniel Gulko har blivit inbjuden att leda kursen med anledning av hans långa och breda erfarenhet av skapande, uppträdande och utbildning inom cirkus. Gästföreläsare med expertkunskaper inom specifika kritiska och teoretiska förhållningssätt kommer bjudas in utifrån kursmålen och de deltagande studenternas intressen. 

Kursledaren och gästlärare kommer att definiera metoder för att dekonstruera cirkuskoderna för en mer inkluderande rekonstruktion, samt undersöka de möjliga fördelarna med frivillig exkludering.

Kursen ges dagtid och på distans med cirka tre seminarier per vecka med kursledare och gästföreläsare. Utanför lärarledd tid består kursen av läsande och skrivande.

Studier under Corona.

 • Läs mer om utbildningen

  Lärare: Daniel Gulko

  Daniel Gulko, ledare för den franska cirkusen Cahin-Caha, har lång erfarenhet av experimentael cirkus och andra konstformer. Han har tidigare lärt ut på flera cirkus- och konstskolor samt varit med och starta forskningsprogrammen LACRIMAE och CARE.  

  www.cahin-caha.com

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå med undantag av Svenska 1, 2, och 3 samt Engelska 6

  Särskild behörighet:

  • 30 hp i cirkus eller motsvarande samt
  • Yrkesverksam som artist, pedagog, producent, adminstratör, skribent eller forskare inom cirkus

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven

  • Minst 30 hp studier på högskolenivå i cirkus
  • Om du inte har 30 hp i cirkus kan du ansöka om reell kompetens

  Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen

  • Ditt cv. I ditt cv listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa
  • Motivationsbrev som innehåller:
   - Vilka frågor intresserar dig inom cirkus?
   - Vad tar du med dig till kursen från din bakgrund och arbetsliv?                                    
   - Vad kan dina erfarenheter bidra till kursen?
    

   

   

   

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet sker utifrån de sökandes meriter.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 88 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.