Gestalta med röst och tal - fristående kurs
Information
Ansök

Gestalta med röst och tal - fristående kurs

En kurs för dig som vill utveckla dina möjligheter att arbeta och gestalta med rösten som instrument. Utbildningen vänder sig till dig som redan är yrkesverksam skådespelare eller sångare.

Idag finns många plattformar för dig som skådespelare att gestalta med röst och tal. Eftersynkronisering och dubbning blir allt vanligare inom film och tv där stödljud tas för att till exempel spara tid vid exteriörscener. Det görs också samproduktioner med utländska skådespelare som sedan dubbas till svenska. Det finns ljudböcker, podcasts med mera.

 • Är dubbning att härma?
 • Hur många röster har vi?
 • Är naturligt detsamma som mindre energi?
 • Vad är riktning?
 • Hur mycket måste vi anpassa oss till tekniken för att höras och hur kan tekniken hjälpa oss att nå ut med det vi vill berätta?

Gestalta med röst och tal är en fristående kurs på avancerad nivå där du arbetar med din röst som verktyg inom olika plattformar. Den är en plats för dig att påbörja utvecklingen av ett konstnärskap inom det medierade området.

Studier under Corona.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges på halvfart över två terminer läsåret 2021/2022.

  • Du har undervisning i form av lektioner och praktiska övningar i en studio.
  • Du får möjlighet att, i seminarier, diskutera frågor kring rollgestaltning och talets och röstens betydelse för arbetet.
  • Du får öva i studio på att dubba både animerad film och så kallad live film, det vill säga dubbning av verkliga skådespelare från andra språk.
  • Du får spela in scener med stödljud som sedan ska eftersynkroniseras med din eller en annan students röst. 
  • Du får undersöka ditt förhållande till mikrofon och teknik samt hur du kan gestalta olika karaktärer med enbart röst och tal som verktyg.
  • Under utbildningen i dubbning får du prova att sjunga som olika karaktärer.
  • I seminarier ges du möjlighet att lyfta frågor kring rollgestaltning och handledning i röst- och talteknik. 
  • Du kommer att få repetera in en radiopjäs som kommer att sändas direkt inom eller utom skolan.
  • För att du ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du arbeta självständigt med instudering och interpretation.
 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå

  Särskild behörighet:

  • Konstnärlig kandidatexamen med inriktning skådespeleri, sång eller opera
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 6

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.

  Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet konstnärlig kandidatexamen med inriktning skådespeleri, sång eller opera. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Ladda upp intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet Svenska 1, 2 och 3.
  • Ladda upp intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet Engelska 6.

  Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

   

  3. CV

  Här ska du redovisa erfarenheter från utbildning, yrkesliv och annat du anser relevant för kursen. Använd pdf.

   

  4. Motiveringsbrev

  Ett brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inkl. blanksteg).

   

  5. Arbetsprover

  • Tre (3) bilder som visar tidigare arbeten du gjort och som du anser relaterar till kursen. Använd pdf (max 150MB/fil).
  • Ett sång-/röstprov i form av en ljudfil, ca 1 min (max 150MB).

   

  6. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift.

  Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

   

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än antalet tillgängliga platser så gör högskolan ett urval. Urvalet baseras på det inskickade material som högskolan efterfrågar. Intervjuer kan förekomma. I urvalet bedöms 1) den sökandes gestaltande förmåga, samt 2) den sökandes förmåga att reflektera över ditt eget och andras konstnärliga uttryck.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för kursen är 264 000 SEK

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.