Gestalta med röst och tal - fristående kurs
Information
Ansök

Gestalta med röst och tal - fristående kurs

En kurs för dig som vill utveckla dina möjligheter att arbeta och gestalta med rösten som instrument. Utbildningen vänder sig till dig som redan är yrkesverksam skådespelare eller sångare.

Idag finns många plattformar för dig som skådespelare att gestalta med röst och tal. Eftersynkronisering och dubbning blir allt vanligare inom film och tv där stödljud tas för att till exempel spara tid vid exteriörscener. Det görs också samproduktioner med utländska skådespelare som sedan dubbas till svenska. Det finns ljudböcker, podcasts med mera.

 • Är dubbning att härma?
 • Hur många röster har vi?
 • Är naturligt detsamma som mindre energi?
 • Vad är riktning?
 • Hur mycket måste vi anpassa oss till tekniken för att höras och hur kan tekniken hjälpa oss att nå ut med det vi vill berätta?

Gestalta med röst och tal är en fristående kurs på avancerad nivå där du arbetar med din röst som verktyg inom olika plattformar. Den är en plats för dig att påbörja utvecklingen av ett konstnärskap inom det medierade området.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges på halvfart över två terminer läsåret 2021/2022.

  • Du har undervisning i form av lektioner och praktiska övningar i en studio.
  • Du får möjlighet att, i seminarier, diskutera frågor kring rollgestaltning och talets och röstens betydelse för arbetet.
  • Du får öva i studio på att dubba både animerad film och så kallad live film, det vill säga dubbning av verkliga skådespelare från andra språk.
  • Du får spela in scener med stödljud som sedan ska eftersynkroniseras med din eller en annan students röst. 
  • Du får undersöka ditt förhållande till mikrofon och teknik samt hur du kan gestalta olika karaktärer med enbart röst och tal som verktyg.
  • Under utbildningen i dubbning får du prova att sjunga som olika karaktärer.
  • I seminarier ges du möjlighet att lyfta frågor kring rollgestaltning och handledning i röst- och talteknik. 
  • Du kommer att få repetera in en radiopjäs som kommer att sändas direkt inom eller utom skolan.
  • För att du ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du arbeta självständigt med instudering och interpretation.
 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå

  Särskild behörighet:

  • 120 hp. inom skådespeleri, sång eller opera
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 6

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till kursen i två steg

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se HÄR
   Sista ansökningsdag: 19 april 2022
    
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi HÄR (enligt instruktioner nedan):
   Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 19 april 2022
    

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
    
  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
    
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

  *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi


  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original och signerade. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

  Urvalsunderlag att lämna in till denna kurs

  1. CV över din konstnärliga verksamhet och erfarenhet
   Här redovisar du erfarenheter från utbildning, yrkesliv och annat du anser relevant för kursen. Använd pdf.

  2. Motiveringsbrev
   Ett brev där du beskriver varför du vill gå utbildningen. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inkl. blanksteg).

  3. Arbetsprov
   Tre (3) bilder som visar tidigare arbeten du gjort och som du anser relaterar till kursen. Använd pdf (max 150MB/fil).

  Ett sång-/röstprov i form av en ljudfil, ca 1 min (max 150MB).

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för arbetsprovssystemet Varbi:
  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än antalet tillgängliga platser så gör högskolan ett urval. Urvalet baseras på en bedömning av det inskickade material som högskolan efterfrågar. Intervjuer kan förekomma. I urvalet bedöms 1) den sökandes gestaltande förmåga, samt 2) den sökandes förmåga att reflektera över sitt eget och andras konstnärliga uttryck.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för kursen är 267 000 SEK

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.