Film som konstnärlig forskning – Motståndets estetik - fristående kurs
Information
Ansök

Film som konstnärlig forskning – Motståndets estetik

Kursen vänder sig till dig som är filmskapare eller konstnär och som arbetar med linsbaserade visuella metoder, som vill bredda din förståelse för forskning inom film och utforska din egen praktik genom besläktade metoder.

Film som konstnärlig forskning - Motståndets estetik är en kurs som är utformad kring Hito Steyerls essä Motståndets estetik från 2010. Kursen syftar till att utveckla essäns huvudpremiss genom att utforska konstnärlig forskning som en metod som existerade i olika politiskt engagerade filmpraktiker runt om i världen under 1900-talet.

Kursen tar dig med på en resa i tid och rum till förstadiet av vårt filmiska arv för att spåra tidiga former av konstnärliga forskningsmetoder inom film. Genom att titta på historiska och samtida exempel utforskar du besläktade metoder som utvidgar de estetiska gränserna för film som medium. Den konstnärliga forskningen i film förflyttas bortom en akademisk disciplin och som en del av en politisk engagerad konstpraktik.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen är organiserad kring kollektiva seminarier där du presenterar och reflekterar över ditt forskningsmaterial och diskuterar det med gruppen. Läsningen kommer huvudsakligen att bestå av texter av filmskapare/konstnärer.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet:
  för studier på grundnivå med undantag från Svenska 1, 2, 3.

  Särskild behörighet:
  30 hp inom huvudområdena Scen och media, Cirkus, Dans, Danspedagogik, Koreografi och Opera eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver behörighetskraven för kursen är det värdefullt om du redan arbetar med linsbaserad praktik och forskning.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Du ansöker till kursen i två steg

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 april 2023
   OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning.

   Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp styrkande dokumentation. Det gör du på antagning.se under Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 2 maj 2023.
    
  2. Lämna in arbetsprov via antagning.se (enligt instruktioner nedan).
   Sista dag att lämna in arbetsprov via antagning.se: 17 april 2023

   

  Instruktioner för arbetsprov

  Du behöver ladda upp följande arbetsprov via antagning.se för att delta i urvalet för den här kursen.

  Sammanställ EN PDF-fil som innehåller följande material:
   

  Ett motiveringsbrev där du besvarar följande tre frågor:

  1. Var placerar du ditt eget arbete mellan filmskapande och forskningspraktik?

  2. Vilka filmskapare har påverkat ditt arbete i formella och tematiska aspekter? Varför?

  3. Vad förväntar du dig av kursen och vad skulle du vilja lära dig?

  Totalt får pdf-filen maximalt omfatta 1 A4-sida. Namnge filen "Arbetsprov - Film som konstnärlig forskning"

   

  Viktiga datum för din ansökan

  • Sista ansökningsdag: 17 april 2023
   OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning!
    
  • Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 2 maj 2023 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
    
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2023.
    
  • Sista svarsdag: 21 juli 2023.

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker baserat på inskickat motiveringsbrev utifrån den sökandes förmåga till självmotivation och fantasi i relation till kursen.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 83 250 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.