Entreprenörskap och affärsutveckling av konstnärlig och kreativ verksamhet - fristående kurs
Information
Ansök

Entreprenörskap och affärsutveckling av konstnärlig och kreativ verksamhet - fristående kurs

Kursen Entreprenörskap och affärsutveckling av konstnärlig och kreativ verksamhet vänder sig till dig som är intresserad av entreprenörskap och av uppstarten av nya verksamheter.

Verksamheter inom kultur och det konstnärliga området är ofta mycket bra på det som handlar om innehållet – men de saknar ofta de företagsmässiga redskapen. Det kan vara praktiska verktyg såväl som teoretisk insikt i att driva företag och leda människor. Under kursen undersöker vi bland annat hur entreprenörens olika egenskaper, kännetecken och förmågor ser ut. Även vikten av stödjande miljöer och nätverk för utveckling av affärer och nya verksamheter kommer att behandlas.

Syftet med kursen är att du i grupp ska identifiera och skapa entreprenöriella möjligheter med inriktning mot hållbara resultat. Syftet är också att ge dig en grundläggande introduktion till att identifiera, implementera och utvärdera affärsidéer anpassade till konstnärlig och kreativ verksamhet.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursledare är Christer Windeløv-Lidzélius som har varit rektor för Kaospiloterna sedan 2006. Kaospiloterna är en internationellt erkänd ledarskaps- och entreprenörskapsskola i Danmark som bland annat har varit utsedd till en av världens bästa designskolor av BusinessWeek och som haft många svenska studenter.

  Utöver sitt arbete som rektor är Christer Windeløv-Lidzélius en erkänd föredragshållare och har en bakgrund som entreprenör och ledare i olika sammanhang.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå, med undantag för Svenska 1, 2 och 3.

  Särskild behörighet: 30 hp inom huvudområdet Scen och media eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  OBS! läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.
   

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se 
   Sista ansökningsdag: 17 oktober 2022 

  2. Lämna in arbetsprov/urvalsdokumentation via antagning.se (enligt instruktioner nedan). 
   Sista dag att lämna in arbetsprov för att delta i urval: 1 november 2022

  3. Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar. 
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 1 november 2022
    

  Instruktioner för arbetsprov/urvalsdokumentation

  Du behöver ladda upp följande arbetsprover/urvalsdokumentation via antagning.se för att delta i urvalet för den här kursen.
   

  1. Personligt brev

  Personligt brev som svarar på de fem frågorna nedan.

  - Vad fick dig att söka till kursen?
  - Vad hoppas du få ut av kursen?
  - Vad kommer du att bidra med som kommer att förbättra lärandeupplevelsen för de andra studenterna på kursen?
  - Nyfikenhet och fantasi är viktiga aspekter av den kreativa processen, hur vårdar du de egenskaperna?
  - Hur ser du på att konstnärlig praxis gör en positiv skillnad för dig, andra och samhället?

  Max en A4-sida, ca 4.000 tecken, inklusive blanksteg. Använd pdf.

  2. CV

  Ladda upp ett CV där du listar de utbildningar, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Styrk det mest relevanta ut ditt cv med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande. Använd pdf.

  Gör så här för att ladda upp dina arbetsprov via antagning.se

  Döp filerna med DITT NAMN och KURSENS NAMN. Du laddar upp dokumenten på antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Övriga viktiga datum

  • 1 november 2022 - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 9 december 2022 - Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
  • 19 december 2022 - Sista svarsdag

 • Efter sista ansökningsdag

  Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt brev där du som sökande motiverar varför du söker kursen, samt vid behov intervjuer i ett andra steg.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 81 750 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.