Entreprenörskap och affärsutveckling av konstnärlig och kreativ verksamhet - fristående kurs
Information
Ansök

Entreprenörskap och affärsutveckling av konstnärlig och kreativ verksamhet - fristående kurs

Kursen Entreprenörskap och affärsutveckling av konstnärlig och kreativ verksamhet vänder sig till dig som är intresserad av entreprenörskap och av uppstarten av nya verksamheter.

Verksamheter inom kultur och det konstnärliga området är ofta mycket bra på det som handlar om innehållet – men de saknar ofta de företagsmässiga redskapen. Det kan vara praktiska verktyg såväl som teoretisk insikt i att driva företag och leda människor. Under kursen undersöker vi bland annat hur entreprenörens olika egenskaper, kännetecken och förmågor ser ut. Även vikten av stödjande miljöer och nätverk för utveckling av affärer och nya verksamheter kommer att behandlas.

Syftet med kursen är att du i grupp ska identifiera och skapa entreprenöriella möjligheter med inriktning mot hållbara resultat. Syftet är också att ge dig en grundläggande introduktion till att identifiera, implementera och utvärdera affärsidéer anpassade till konstnärlig och kreativ verksamhet.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursledare är Christer Windeløv-Lidzélius som har varit rektor för Kaospiloterna sedan 2006. Kaospiloterna är en internationellt erkänd ledarskap- och entreprenörskapsskola i Danmark som bl.a har varit utsedd till en av världens bästa designskolor av BusinessWeek och som haft många svenska studenter. Utöver sitt arbete som rektor är han erkänd föredragshållare och har en bakgrund som entreprenör och ledare i olika sammanhang.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå, med undantag för Svenska 1, 2 och 3.

  Särskild behörighet: 30 hp inom huvudområdet Scen och media eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på grundnivå (med undantag för svenska 1, 2 och 3).

  Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Saknar du slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens.

  3. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven.

  Studieintyg som visar att du har 30 hp inom huvudområdet Scen och media eller motsvarande.

  4. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill lyfta fram. Styrk det mest relevanta ut ditt cv med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande.

  5. Personligt brev

  Personligt brev som svarar på de fem frågorna nedan. Max en A4-sida (3000 tecken).

  - Vad fick dig att söka till kursen?
  - Vad hoppas du få ut av kursen?
  - Vad kommer du att bidra med som kommer att förbättra lärandeupplevelsen för de andra studenterna på kursen?
  - Nyfikenhet och fantasi är viktiga aspekter av den kreativa processen, hur vårdar du de egenskaperna?
  - Hur ser du på att konstnärlig praxis gör en positiv skillnad för dig, andra och samhället?

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
    
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt brev där du som sökande motiverar varför du söker kursen, samt vid behov intervjuer i ett andra steg.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 81 000 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.