Dramaturgi och samtida scenkonst - fristående kurs
Information
Ansök

Dramaturgi och samtida scenkonst

Det här är en kurs för dig som vill utvidga och fördjupa din förståelse av dramaturgi och dramaturgiska arbetsprocesser.

Kursen syftar till att du utvecklar en fördjupad förståelse av dramaturgi med utgångspunkt i egen och andras konstnärliga praktik. Inom kursen vidgar du ditt konceptuella och dramaturgiska tänkande, samt reflekterar kring dramaturgiska och gestaltningsmässiga frågeställningar samt metoder.

Genom föreläsningar, webinars och uppgifter får du kunskap om dramaturgiska processen inom olika konstnärliga discipliner samt fördjupar din förståelse av kritiska perspektiv och diskurser i det samtida scenkonstfältet.  

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges på distans (Zoom) 2 x 3 timmar varje vecka. Information om hur seminarierna organiseras kommer inom kort.

 • Behörighet

  • Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå med undantag från Svenska 1, 2, 3.
    
  • Särskild behörighet: 120 hp inom konstnärliga ämnen
    
  • Engelska 5

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har erfarenhet inom scenkonstområdet och ett intresse för dramaturgiska begrepp och metoder.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till kursen i två steg

   

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se                     
   Sista ansökningsdag: 17 april 2023
   OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning.

   Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp styrkande dokumentation. Det gör du på antagning.se under Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 2 maj 2023.
    
  2. Lämna in arbetsprov via antagning.se (enligt instruktioner nedan).
   Sista dag att lämna in arbetsprov via antagning.se: 17 april 2023

   

  Urvalsunderlag (arbetsprov) att lämna in till denna kurs

  Dokumenten nedan (arbetsprover) ska laddas upp med din ansökan på antagnig.se Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Lämna in 2 korta texter:

  En kort text där du svarar på följande frågor:
  1) Hur relaterar kursens tema till din konstnärliga verksamhet/erfarenhet?
  2) Vad är din motivation för att söka kursen?

  Max 1 A4 (ca 4000 tecken) Använd pdf.

  En kort text där du responderar till delar av texten ’Looking without pencil in the hand’ (Marianne Van Kerkhoven, Theaterschrift 5/6, 1994, s.140-148) Klicka på Sarma.be länken nedan och gå till s.140 i boken. Uppgiften är:

  Van Kerkhoven gör en lista med 11 punkter. Välja tre punkter som du tycker är intressanta eller problematiska och formulera en respons eller motsvar. Ge en kontekstualiserande förklaring till varför du har valt de tre punkterna.

  http://repo.sarma.be/PDF/Theaterschrift_5_6_On_Dramaturgy.pdf

  Max 1 A4 (ca 4000 tecken inkl. blanksteg) Använd pdf.

  Namnge filen ”arbetsprov ditt namn”.

  Viktiga datum för din ansökan

  Sista ansökningsdag: 17 april 2023

  - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 2 maj 2023 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).

  Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2023.

  Sista svarsdag: 21 juli 2023.

   

  *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen görs ett urval utifrån SKH:s urvalskriterier på avancerad nivå:

  1. Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.

  2. Den sökandes gestaltande förmåga.

  3. Den sökandes förmåga att reflektera över det egna och andras konstnärliga uttryck.

  Bedömningen görs utifrån det material du har skickat in.

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 111 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.