Dansdidaktik för olika funktionsförutsättningar-fristående kurs
Information
Ansök

Dansdidaktik för olika funktionsförutsättningar - fristående kurs

Institutionen för danspedagogik, i samarbete med Språng, ger hösten 2022 en kurs med fokus på dansdidaktik för olika funktionsförutsättningar. Kursen vänder sig till dig med och utan funktionsvariation som har ett intresse av att arbeta med en inkluderande danspedagogik. I kursen arbetar vi tillsammans med att vidareutveckla metoder för hur en kan undervisa dans i grupper med deltagare med och utan funktionsvariation. Dina egna erfarenheter är viktiga. Att arbeta tillsammans i dialog för att lära av varandra är därför en central del av kursen.

I den här kursen har du möjlighet att påverka vad kursen skall innehålla utifrån just dina behov i det du vill utveckla kring dansundervisning.

Du kan ha mycket eller lite erfarenhet av undervisning och det spelar ingen roll vilken dansstil du arbetar med, men du behöver en god erfarenhet av dans och kunna uttrycka din idé för vad just du vill utveckla.

Här står såväl det fysiska arbetet kring tillgänglighet som det kommunikativa i centrum.

I kursen läggs stor vikt vid ett demokratiskt lärande, olika former för kommunikation samt diskussioner om utvidgade didaktiska förhållningssätt.

Du introduceras till teorier om didaktik, kommunikation och normkritik. 

Lärare

Annika Notér Hooshidar (kursansvarig) och Anna Emilsson.
 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursstart är 12 september 2022 och pågår i tio veckor. Kursen kommer att vara förlagd en helg i månaden  på Stockholms konstnärliga högskola i Stockholm och en helg i Göteborg. Kursen består av praktiska workshops, seminarier och föreläsningar/presentationer. Däremellan förväntas du som student utföra egna studier individuellt och i studiegrupper. Det individuella arbetet består både av praktik och teori. All teori under kursen är förankrad i och kopplas till praktik. 

  Helg 1. 17 och 18 september

  Helg 2. 8 och 9 oktober

  Helg 3. 29 och 30 oktober

  Helg 4. 19 och 20 november

  Samtliga helger kl 10-16

  Klocktiderna är ramtider och kan komma att justeras.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå på högskola, dvs. gymnasieexamen

  Särskild behörighet

  • 30 hp inom dans eller danspedagogik eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom dans- eller danspedagogik

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  God erfarenhet av dans och ett intresse av att undervisa grupper med olika funktionsvariationer.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inskickade ansökningshandlingar. I bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till konstnärlig och eller pedagogisk erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 48 750 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.