Dansdidaktik för olika funktionsförutsättningar-fristående kurs
Information
Ansök

Dansdidaktik för olika funktionsförutsättningar -fristående kurs.

Institutionen för danspedagogik, i samarbete med dansutbildningen Språng, ger våren 2019 en kurs med fokus på dansdidaktik för olika funktionsförutsättningar. Kursen vänder sig till dig med och utan funktionsvariation som har ett intresse av att arbeta med en inkluderande danspedagogik. I kursen arbetar vi tillsammans med att vidareutveckla metoder för hur en kan undervisa dans i grupper med deltagare med och utan funktionsvariation. Dina egna erfarenheter är viktiga. Att arbeta tillsammans i dialog för att lära av varandra är därför en central del av kursen.

I den här kursen har du som student möjlighet att påverka vad kursen skall innehålla utifrån just dina behov i det du vill utveckla kring dansundervisning. Du kan ha mycket eller lite erfarenhet av undervisning och det spelar ingen roll vilken dansstil du arbetar med. Men du behöver en god erfarenhet av dans och kunna uttrycka din idé för vad just du vill utveckla. Här står såväl det fysiska arbetet kring tillgänglighet som det kommunikativa i centrum. I kursen läggs stor vikt vid ett demokratiskt lärande, olika former för kommunikation samt diskussioner om utvidgade didaktiska förhållningssätt. Du introduceras till teorier om didaktik, kommunikation och normkritik. 

Kursansvariga lärare

Annika Notér Hooshidar, annika.noter.hooshidar@uniarts.se

Anna Bergström, anna@dusprang.se

Kursen hålls av: Annika Notér Hooshidar, Anna Bergström och Jenny Sandgren Wahlström. 

Hitta fler kurser inom danspedagogik.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursstart är 4 mars 2019 och pågår i tio veckor. Kursen kommer att vara förlagd en helg i månaden  på Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm och eventuellt i Göteborg. Kursen består av praktiska workshops, seminarier och föreläsningar/presentationer. Däremellan förväntas du som student utföra egna studier individuellt och i studiegrupper. Det individuella arbetet består både av praktik och teori. All teori under kursen är förankrad i och kopplas till praktik. 

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå på högskola, dvs. gymnasieexamen

  Särskild behörighet

  • 30 hp inom dans eller danspedagogik eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom dans- eller danspedagogik

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  God erfarenhet av dans och ett intresse av att undervisa grupper med olika funktionsvariationer.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Behörighet

  Längre ner finns behörighetskraven för kursen. Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • Ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • Dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens.

   

  Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet:

  • 30 hp inom dans eller danspedagogik eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom dans- eller danspedagogik
  • Om du inte har 30 hp inom dans eller danspedagogik kan du ansöka om reell kompetens

   

  Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen

  • ett personligt brev där du motiverar varför du vill söka kursen och beskriver ditt specifika intresse (vad du vill utveckla).
  • ditt CV som visar tidigare utbildning samt erfarenhet av dans..

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inskickade ansökningshandlingar. I bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till konstnärlig och eller pedagogisk erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 45 000 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.