Dansdidaktik i samtiden - fristående kurs
Information
Ansök

Dansdidaktik i samtiden - fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar eller vill arbeta med dansundervisning och som vill utveckla din undervisningspraktik utifrån normkreativa, dekolonialiserande och samtida perspektiv.

Kursen syftar till att öka din förmåga att arbeta med dansundervisning i olika kontexter, med olika syftesformuleringar och utifrån olika perspektiv.

Den syftar också till att öka din kunskap om och förståelse för dansundervisning i relation till internationella sammanhang och samtida och framtida samhälleliga aspekter.

Dans och dansundervisning problematiseras och granskas kritiskt under kursen och genom ett utforskande förhållningssätt utmanas och utvecklas praktiken.

Kursen bygger på praktisk och teoretisk lärarledd undervisning i kombination med eget arbete och samarbete med kurskamrater.

Undervisningen sker i form av praktiska lektioner, föreläsningar, seminarier, diskussioner, samarbeten och presentationer och sker både på Zoom och på gemensam lärplattform.

Distansundervisningen kommer att ha närmast möjliga koppling till övrig undervisning i danspedagogik på SKH genom den lärarledda undervisningen och genom delaktighet i andra aktiviteter inom danspedagogik och andra ämnen på SKH, exempelvis i form av digital seminarieserie och streamade föreställningar.

Innehåll

Dansundervisningspraktik, danspraktik, didaktikundervisning och teoretiska perspektiv presenterade genom föreläsningar och seminarier, reflektioner och diskussioner kring samhälleliga, didaktiska och konstnärliga perspektiv samt kollegiala processer.

Muntliga, praktiska och skriftliga uppgifter ingår.

Kursansvariga

Katarina Lundmark och Camilla Reppen

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges på engelska och på distans. Distansundervisningen ger dig möjlighet till studier oavsett geografisk plats. Dock krävs möjlighet att utöva danspraktik, dvs tillgång till lokal som möjliggör dans, både i form av egen praktik och som undervisningspraktik.

  Undervisningstider:

  Varje vardag, eftermiddagar ca 15:30 - 17:00

  Lärare:

  Katarina Lundmark och Camilla Reppen

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet:
  för studier på grundnivå med undantag från Svenska 1, 2, 3.


  Särskild behörighet:
  60 hp inom dans/danspedagogik eller motsvarande konstnärlig eller pedagogisk utbildning eller arbetslivserfarenhet.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Du ansöker till kursen i två steg

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se                  
   Sista ansökningsdag: 17 april 2023
   OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning.

   Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp styrkande dokumentation. Det gör du på antagning.se under Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 2 maj 2023.
  2. Lämna in arbetsprov via antagning.se (enligt instruktioner nedan).
  3. Sista dag att lämna in arbetsprov via antagning.se: 17 april 2023

   

  Instruktioner för arbetsprov

  Om det är fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Du behöver ladda upp följande arbetsprover via antagning.se för att delta i ett eventuellt urval för den här kursen:

  •  Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och för kursen andra relevanta erfarenheter som du vill visa.
  • intyg/betyg som styrker ditt cv

   

  Viktiga datum för din ansökan

  Sista ansökningsdag: 17 april 2023
  OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning!

  - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 2 maj 2023 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).

  Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2023.

  Sista svarsdag: 21 juli 2023.

   

   

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 198 000 SEK för studenter från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.