Cirkusdidaktik - Kulturskoleklivet
Information
Ansök

Cirkusdidaktik - Kulturskoleklivet - fristående kurs

Den här kursen vänder sig både till dig som har arbetat eller arbetar som cirkuspedagog och vill utveckla dig inom cirkusdidaktik och till dig som är artist och just har börjat undervisa. Du vill fördjupa dig inom didaktik och konstnärliga processer med fokus på barn och unga och kulturskolans verksamhet.

Kursen erbjuder praktiska färdigheter för att kunna arbeta med sceniskt skapande tillsammans med barn och unga samt en teoretisk pedagogisk och didaktisk grund.

Under kursen utvecklar du metoder för att lyfta fram barn och ungas lärande och medskapande med fokus på kulturskolans verksamhet. Du reflekterar över din identitet som cirkuspedagog och din förmåga att analysera dina didaktiska och konstnärliga metodval.

Två delkurser

 • Del 1: Cirkusdidaktik och konstnärliga processer (ges under höstterminen 2023)
 • Del 2: Cirkusdidaktik med fokus på kulturskolans verksamhet (ges under vårterminen 2024). Med kulturskolans verksamhet menas kursverksamhet för barn och unga i Kulturskolans regi.

Båda delkurserna består av praktiskt arbete, föreläsningar, seminarier och skapande arbete.

Har du frågor om kursens innehåll? Kontakta ansvarig för fristående kurser i cirkus: erik.nyberg@uniarts.se

 • Läs mer om utbildningen

  Om Kulturskoleklivet

  Kulturskoleklivet är regeringens satsning för att möta fortbildningsbehovet inom kulturskolan och vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig samt till dig som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog. 

  Kursinnehåll

  Kursen går på kvartsfart över höstterminen och vårterminen och innehåller två delkurser:

  • Cirkusdidaktik och konstnärliga processer 7,5 hp samt
  • Cirkusdidaktik med fokus på kulturskolans verksamhet 7,5 hp. Med kulturskolans verksamhet menas kursverksamhet för barn och unga i Kulturskolans regi.

  Båda delarna av kursen består av praktiskt arbete, föreläsningar, seminarier och skapande arbete.

  Den här kursen går delvis parallellt med Mimdidaktik 15 hp. Respektive kurs har tid och fokus på sitt eget ämne, men några föreläsningar och workshops kan komma att vara gemensamma för båda kurserna.

  Kursdatum under höstterminen 2023

  Kursen består av tre helgträffar per delkurs:

  Delkurs 1, höstterminen 2023:

  • Introduktion: Fredag 1/9 kl 13-17 (zoom)
  • Helg 1: 15-17/9
  • Helg 2: 20-22/10
  • Helg 3: 15-17/12

  Kursdatum under vårterminen 2024

  • Helg 4: datum annonseras under hösten
  • Helg 5: datum annonseras under hösten
  • Helg 6: datum annonseras under hösten

  Det tillkommer ca 4-5 zoomträffar om ca 1,5h på vardagkvällar i anslutning till de helgerna.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt särskild behörighet bestående av:

  • Minst 120 hp i cirkus eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Kunskap och kompetens i konstformens möjligheter och utveckling är värdefullt. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Du ansöker till kursen i två steg

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 april 2023
   OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning.

   Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp styrkande dokumentation. Det gör du på antagning.se under Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 2 maj 2023.
  2. Lämna in arbetsprov via antagning.se (enligt instruktioner nedan).
   Sista dag att lämna in arbetsprov via antagning.se: 17 april 2023

  Viktiga datum för din ansökan

  Sista ansökningsdag: 17 april 2023
  OBS! Välj "Höst 2023" för din sökning!

  - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 2 maj 2023 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).

  Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2023.

  Sista svarsdag: 21 juli 2023.

   

  Instruktioner för arbetsprov

  Du behöver ladda upp följande arbetsprover via antagning.se för att delta i urvalet för den här kursen.

  1. En kort text där du svarar på följande frågor. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inkl. blanksteg) Använd pdf.
   • Hur relaterar kursens tema till din konstnärliga verksamhet/erfarenhet?
   • Vad i din egen verksamhet önskar du utveckla/fördjupa/reflektera kring?
  2. CV över din konstnärliga verksamhet och erfarenhet Ladda upp ett CV där du listar de utbildningar, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Använd pdf.

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns flera behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet görs genom en samlad bedömning av den sökande ansökningshandlingar. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 79 500 SEK för studerande från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.

Relaterat

Liknande utbildningar