Cirkusdidaktik - Kulturskoleklivet
Information
Ansök

Cirkusdidaktik - Kulturskoleklivet - fristående kurs

Den här kursen vänder sig både till dig som har arbetat eller arbetar som cirkuspedagog och vill utveckla dig inom cirkusdidaktik och till dig som är artist och just har börjat undervisa. Du vill fördjupa dig inom didaktik och konstnärliga processer med fokus på barn och unga och kulturskolans verksamhet.

Kursen erbjuder praktiska färdigheter för att kunna arbeta med sceniskt skapande tillsammans med barn och unga samt en teoretisk pedagogisk och didaktisk grund.

Under kursen utvecklar du metoder för att lyfta fram barn och ungas lärande och medskapande med fokus på kulturskolans verksamhet. Du reflekterar över din identitet som cirkuspedagog och din förmåga att analysera dina didaktiska och konstnärliga metodval.

Kursen innehåller två delkurser:

Del 1: Cirkusdidaktik och konstnärliga processer (ges under vårterminen 2023)

Del 2: Cirkusdidaktik med fokus på kulturskolans verksamhet (ges under höstterminen 2023). Med kulturskolans verksamhet menas kursverksamhet för barn och unga i Kulturskolans regi.

Båda delkurserna består av praktiskt arbete, föreläsningar, seminarier och skapande arbete.

Kursledare

Erik Nyberg är cirkuspedagog vid Järfälla kulturskola och har många års erfarenhet som ledare och pedagog för både barn, unga och vuxna. Han har arbetat länge inom kulturskolan och har även arbetat i en rad andra organisationer och föreningar som bedriver cirkusträning. Just nu är han med och startar upp öppen cirkusträning för ungdomar i Järfälla samt är tränare i kampsport vid Capoeira Guanabara. Erik är diplomerad hälsocoach och har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och demokrati.

 • Läs mer om utbildningen

  Kulturskoleklivet är regeringens satsning för att möta fortbildningsbehovet inom kulturskolan och vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig samt till dig som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog. 

  Kursen är uppdelad på två terminer och innehåller två delkurser: 

  • Cirkusdidaktik och konstnärliga processer 7,5 hp samt
  • Cirkusdidaktik med fokus på kulturskolans verksamhet 7,5 hp. Med kulturskolans verksamhet menas kursverksamhet för barn och unga i Kulturskolans regi.

  Båda delarna av kursen består av praktiskt arbete, föreläsningar, seminarier och skapande arbete.

   

  Den här kursen går parallellt med Mimdidaktik 15 hp. Respektive kurs har tid och fokus på sitt egen ämne, men många föreläsningar och workshops kommer vara gemensamma för båda kurserna.

  Kursdatum under vårterminen 2023

  Kursen består av 3 helgträffar på följande datum: 

  Helg 1: feb 3-5

  Helg 2: mars  10-12

  Helg 3: april 20-22

   

  Det tillkommer ca 4-5 zoomträffar om ca 1,5h på vardagkvällar i anslutning till de helgerna.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt särskild behörighet bestående av:

  • Minst 120 hp i cirkus eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Kunskap och kompetens i konstformens möjligheter och utveckling är värdefullt. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Så här söker du:

  OBS! läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.

  1. Anmäl dig till kursen antagning.se 
   Sista ansökningsdag: 17 oktober 2022 
    
  2. Lämna in arbetsprov via antagning.se (enligt instruktioner nedan)

  Sista dag att lämna in arbetsprov för att delta i urval: 1 november 2022
   

  1. Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar

  Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 1 november

   

  Övriga viktiga datum

  • 1 november 2022 - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 9 december 2022 - Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
  • 19 december 2022 - Sista svarsdag

   

  Instruktioner för arbetsprov

  Du behöver ladda upp följande arbetsprover via antagning.se för att delta i urvalet för den här kursen.
   

  1. En kort text där du svarar på följande frågor. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inkl. blanksteg) Använd pdf.
   • Hur relaterar kursens tema till din konstnärliga verksamhet/erfarenhet?
   • Vad i din egen verksamhet önskar du utveckla/fördjupa/reflektera kring?
  2. CV över din konstnärliga verksamhet och erfarenhet Ladda upp ett CV där du listar de utbildningar, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Använd pdf.

  Gör så här för att ladda upp dina arbetsprov via antagning.se
  Du laddar upp dokumenten på antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns flera behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet görs genom en samlad bedömning av den sökande ansökningshandlingar. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 78 000 SEK för studerande från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.

Relaterat

Liknande utbildningar