Cirkusdidaktik - Kulturskoleklivet
Information
Ansök

Cirkusdidaktik - Kulturskoleklivet

Den här kursen vänder sig både till dig som har arbetat eller arbetar som cirkuspedagog och vill utveckla dig inom cirkusdidaktik och till dig som är artist och just har börjat undervisa. Du vill fördjupa dig inom didaktik och konstnärliga processer med fokus på barn och unga och kulturskolans verksamhet.

Öppen för sen anmälan

Kursen är öppen för sen anmälan till restplatser. Du kan göra din ansökan via den gröna knappen till höger. Ansökningarna kommer behandlas löpande. 

Cirkusdidaktik

Kulturskoleklivet är regeringens satsning för att möta fortbildningsbehovet inom kulturskolan och vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig samt till dig som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog. 

Kursen erbjuder praktiska färdigheter för att kunna arbeta med sceniskt skapande tillsammans med barn och unga samt en teoretisk pedagogisk och didaktisk grund.

Under kursen utvecklar du metoder för att lyfta fram barn och ungas lärande och medskapande med fokus på kulturskolans verksamhet. Du reflekterar över din identitet som cirkuspedagog och din förmåga att analysera dina didaktiska och konstnärliga metodval.

Kursen innehåller två delkurser: Cirkusdidaktik och konstnärliga processer samt Cirkusdidaktik med fokus på kulturskolans verksamhet. Med kulturskolans verksamhet menas kursverksamhet för barn och unga i Kulturskolans regi. Båda delarna av kursen består av praktiskt arbete, föreläsningar, seminarier och skapande arbete.

Kursledare:

Anna Ljungqvist är ansvarig kursledare, kursen innefattar workshops och föreläsningar med ett stort antal gästlärare. Anna är utbildad coach och har lång erfarenhet som producent och ledare inom scenkonst, senast på Cirkus Cirkör.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen innehåller två delkurser:


  Del 1: Cirkusdidaktik och konstnärliga processer

  Del 2: Cirkusdidaktik med fokus på kulturskolans verksamhet. Med kulturskolans verksamhet menas kursverksamhet för barn och unga i Kulturskolans regi.

  Båda delarna av kursen består av praktiskt arbete, föreläsningar, seminarier och skapande arbete.

  Kursdatum vårtermin: 12 - 14 Februari, 12 - 14 Mars, 16 - 18 April 

  Kursdatum hösttermin 2021: 10-12 september, 24-26 september , 15-17 oktober

  Kursledare:

  Anna Ljungqvist är ansvarig kursledare, kursen innefattar workshops och föreläsningar med ett stort antal gästlärare. Anna är utbildad coach och har lång erfarenhet som producent och ledare inom scenkonst, senast på Cirkus Cirkör.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt

  Särskild behörighet

  • Minst 120 hp i cirkus eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Kunskap och kompetens i konstformens möjligheter och utveckling är värdefullt. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, inkl. ev. personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnam_efternam


  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. Saknar du slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens. Se nedan

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet:

  • 120 hp i cirkus eller motsvarande
    

  3. Specifika krav från utbildningen.

  •  Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa

  4. Passkopia (om det är aktuellt för dig)
   

  Numera måste sökande från s.k. tredjeland betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.
   

  5. Ansökan om reell kompetens/alt. undantag (om det är aktuellt för dig)

  Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet och som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns flera behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet görs genom en samlad bedömning av den sökande ansökningshandlingar utifrån den sökandes meriter. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 76 500 SEK för studerande från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.