Avancerad rollgestaltning opera - fristående kurs
Information
Ansök

Avancerad rollgestaltning opera - fristående kurs

Kursen Avancerad rollgestaltning, opera vänder sig till dig som vill fördjupa ditt konstnärskap som operasångare, vare sig du är i början eller mitt i din karriär.

Vill du under en termin fördjupa dig i en hel operaroll med stöd av sånglektioner, musikalisk instudering, och scenisk handledning? 

Vill du kunna analysera och reflektera kring en roll och kring textens och musikens förhållande, i samtal med andra insatta och intresserade personer?

Då ska du söka kursen i Avancerad rollgestaltning vid Institutionen för opera på SKH. Med den här kursen undersöker vi verktyg och metoder för att kunna arbeta självständigt med rollinstuderingar och gestaltning av roller på operascenen.

I kursen ingår musikaliska instuderingar, sånglektioner, praktiska övningar i scenisk gestaltning, rollinstuderingsteknik samt rollanalys.

Start vecka 38.

Examination vecka 49.

Kursledare

Stina Ancker

Studier under Corona.

 • Läs mer om utbildningen

  Undervisning sker genom individuella sånglektioner och musikaliska instuderingar och sceniska övningar.

  Du kan lyfta frågor om rollgestaltning under seminarier. Du får handledning i språklig interpretation samt instuderingsarbete. Självständigt arbete med instudering och interpretation är en förutsättning för att tillgodogöra sig kursens innehåll.

  Start: Vecka 37

  Examination: Vecka 49.

  Kursledare: Stina Ancker

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, det vill säga studier från grundnivå

  Särskild behörighet:

  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven:
  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
  • Om du inte har de betyg/högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens. Se nedan. 
    
  3. Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen
  • Du ska ange ditt röstfack
  • Ange din provrepertoir: två operastycken som spelas in och bifogas enligt nedan samt ytterligare tre stycken som du ska vara redo att framföra om du blir kallad till prov på SKH. 
  • Film Ladda upp en film där du framför de två olika arior/stycken du angett tidigare
  • Ljudfil Ladda upp en okomprimerad ljudfil där du sjunger samma arior/stycken som på filmen.
  • Ditt CV

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar samt eventuellt även antagningsprov.

  Vid antagningsprov bedöms vokal teknik, musikdramatiskt uttryck, notläsningsförmåga och musikteoretiska kunskaper.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 145 500 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.