Avancerad rollgestaltning opera - fristående kurs
Information
Ansök

Avancerad rollgestaltning opera - fristående kurs

Kursen Avancerad rollgestaltning, opera vänder sig till dig som vill fördjupa ditt konstnärskap som operasångare, vare sig du är i början eller mitt i din karriär.

Vill du under en termin fördjupa dig i en hel operaroll med stöd av sånglektioner, musikalisk instudering och scenisk handledning? 

Vill du kunna analysera och reflektera kring en roll och kring textens och musikens förhållande, i samtal med andra insatta och intresserade personer?

Då ska du söka kursen Avancerad rollgestaltning vid Institutionen för opera på SKH. Med den här kursen undersöker vi verktyg och metoder för att kunna arbeta självständigt med rollinstuderingar och gestaltning av roller på operascenen.

I kursen ingår musikaliska instuderingar, sånglektioner, praktiska övningar i scenisk gestaltning, rollinstuderingsteknik samt rollanalys.

Kursledare

Stina Ancker, Lektor i scenisk gestaltning

 • Läs mer om utbildningen

  Undervisning sker genom individuella sånglektioner och musikaliska instuderingar och sceniska övningar.

  Du kan lyfta frågor om rollgestaltning under seminarier. Du får handledning i språklig interpretation samt instuderingsarbete. Självständigt arbete med instudering och interpretation är en förutsättning för att tillgodogöra sig kursens innehåll.

  Lektionerna hålls på dagtid och kursen ges på halvfart.

  Start: 19 september

  Examination: vecka 49

   

  Lektioner

  Löpande under terminen ligger 9 gånger en timmes instudering.

  Under terminen ligger sammanlagt 6 x 45 minuter scenisk undervisning/student. Under dessa pass arbetar vi tillsammans; studenterna är varandras medspelare och/eller kritiska vänner. Du har tillgång till 4 timmar sånglektion/vokal coaching under terminen.

   

  Undersökande arbete

  Tillsammans med oss lärare och din medstudent ska du praktiskt och teoretiskt undersöka den roll du valt. Du ska studera in hela rollen och sätta dig in i hela verket den ingår i. Du ska ställa kreativa frågor till materialet och söka svaren med hjälp av att lyssna, läsa och praktiskt pröva, både vokalt och sceniskt, de svar och idéer du hittar.

  Du kommer att behöva arbeta medvetet och självständigt mellan de olika lektionerna, för att ta vokal och scenisk och tolkning vidare, under kursens gång.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, det vill säga studier från grundnivå

  Särskild behörighet:

  • Engelska 5 eller motsvarande.
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se Sista ansökningsdag: 19 april 2022 Obs! Välj höst 2022 för din sökning!
    
  2. Lämna in arbetsprover via Varbi (enligt instruktioner nedan): Sista dag att lämna in arbetsprover via Varbi: 19 april 2022

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  -Sista anmälningsdag: 19 april

  -Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (gäller endast medborgare från länder utanför EU/EES, se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida): 3 maj 2022.

  -Sista kompletteringsdag: 21 juni 2022

  -Antagningsbesked med svarskrav: 12 juli 2022

  Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 28 juli 2022.


   

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  *Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Nedanstående skickas in via Varbi

  • Du ska ange ditt röstfack
  • Ange din provrepertoir: två operastycken som spelas in och bifogas enligt nedan samt ytterligare tre stycken som du ska vara redo att framföra om du blir kallad till prov på SKH. 
  • Film Ladda upp en film där du framför de två olika arior/stycken du angett tidigare
  • Ljudfil Ladda upp en okomprimerad ljudfil där du sjunger samma arior/stycken som på filmen.
  • CV med relevanta erfarenheter för kursen
  • intyg/betyg som styrker ditt cv
   

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar samt eventuellt även antagningsprov.

  Vid antagningsprov bedöms vokal teknik, musikdramatiskt uttryck, notläsningsförmåga och musikteoretiska kunskaper.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 147 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.

Relaterat

Liknande utbildningar