Avancerad rollgestaltning opera - fristående kurs
Information
Ansök

Avancerad rollgestaltning opera - fristående kurs

Det här är en kurs för dig som vill fördjupa ditt konstnärskap som operasångare, vare sig du är i början eller mitt i din karriär.

Vill du under en termin fördjupa dig i en hel operaroll med stöd av sånglektioner, musikalisk instudering och scenisk handledning? 

Vill du kunna analysera och reflektera kring en roll och kring textens och musikens förhållande, i samtal med andra insatta och intresserade personer?

Då är kursen Avancerad rollgestaltning opera på SKH för dig!

Med den här kursen undersöker vi verktyg och metoder för att kunna arbeta självständigt med rollinstuderingar och gestaltning av roller på operascenen.

I kursen ingår musikaliska instuderingar, sånglektioner, praktiska övningar i scenisk gestaltning, rollinstuderingsteknik samt rollanalys.
 

Kursledare

Stina Ancker, Lektor i scenisk gestaltning

 • Läs mer om utbildningen

  Undervisning sker genom individuella sånglektioner, musikaliska instuderingar och sceniska övningar.

  Du kan lyfta frågor om rollgestaltning under seminarier. Du får handledning i språklig interpretation samt instuderingsarbete.

  Självständigt arbete med instudering och interpretation är en förutsättning för att tillgodogöra sig kursens innehåll.

  Lektionerna hålls på dagtid och kursen ges på halvfart.

  Lektioner

  Löpande under terminen ligger 9 x 1 timmes instudering.

  Under terminen ligger sammanlagt 6 x 45 minuter scenisk undervisning/student. Under dessa pass arbetar vi tillsammans; studenterna är varandras medspelare och/eller kritiska vänner. Du har tillgång till 4 timmar sånglektion/vokal coaching under terminen.

  Undersökande arbete

  Tillsammans med oss lärare och din medstudent ska du praktiskt och teoretiskt undersöka den roll du valt. Du ska studera in hela rollen och sätta dig in i hela det verk den ingår i. Du ska ställa kreativa frågor till materialet och söka svaren med hjälp av att lyssna, läsa och praktiskt pröva, både vokalt och sceniskt, de svar och idéer du hittar.

  Du kommer att behöva arbeta medvetet och självständigt mellan de olika lektionerna, för att ta vokal och scenisk och tolkning vidare, under kursens gång.

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, det vill säga studier från grundnivå

  Särskild behörighet:

  • Engelska 5 eller motsvarande.
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Så här söker du:

  OBS! läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 mars 2023 
    
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan) 
   Sista dag att lämna in arbetsprov för att delta i urval: 17 april 2023
    
  3. Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 17 mars 2023.

  Övriga viktiga datum

  • 2 maj 2023 - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 12 juli 2023 - Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
  • 21 juli 2023 - Sista svarsdag
    

  Instruktioner för arbetsprov

  Du behöver ladda upp följande arbetsprover via Varbi för att delta i urvalet för den här kursen.

  1. Ange ditt röstfack 
  2. Ange din provrepertoir 
   Ange två operastycken som spelas in och bifogas enligt nedan samt ytterligare tre stycken som du ska vara redo att framföra om du blir kallad till prov på SKH.
  3. Film 
   Ladda upp en video där du framför de två olika arior/stycken du angett tidigare (max 150 Mbit). Du kan behöva minska videons storlek innan du laddar upp den. Använd filformat mov, mp4 eller avi.
   Läs mer här om hur du konverterar din film.
  4. Ljudfil 
   Ladda upp en okomprimerad ljudfil där du sjunger samma arior/stycken som på filmen (max 150 Mbit). Använd filformat mp3, wav, m4a eller aiff.
  5. Ditt CV 
   Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra för kursen relevanta erfarenheter. 
  6. Intyg
   Intyg/betyg bifogas som styrker ditt CV.  

   

  Gör så här för att ladda upp dina arbetsprov via Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din kontaktinformation.
  3. OBS! Fyll i det ansökningsnummer du fick när du ansökte till kursen via antagning.se
  4. Ladda upp efterfrågade dokument/filer.
  5. Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för arbetsprovssystemet Varbi:
  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

   

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar samt eventuellt även antagningsprov.

  Vid antagningsprov bedöms vokal teknik, musikdramatiskt uttryck, notläsningsförmåga och musikteoretiska kunskaper.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 150 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.

Relaterat

Liknande utbildningar