Att skriva TV-säsong - fristående kurs
Information
Ansök

Att skriva TV-säsong - fristående kurs

Är du yrkesverksam filmare eller manusförfattare? Vill du fördjupa ditt kunnande inom de senaste decenniernas mest expanderande och konstnärligt nyskapande berättarform? Vill du lära dig mer om TV-berättande, om att bygga dynamiska karaktärer och pilotavsnitt, att behärska säsongsbågar och olika genrer? Då är kursen Att skriva TV-säsong något för dig.

Du jobbar med film och TV i en eller annan form. Kanske har du arbetat med manus på ett eller annat sätt, har skrivit TV-avsnitt, lång- eller kortfilm eller har en motsvarande utbildning.

Nu vill du gå vidare.

Genom seminarier, branschmöten och eget skrivande får du tränga djupare in i TV:s särskilda dramaturgi.

Du vill förstå det berättande som sträcker sig över avsnitt efter avsnitt. Förstå den mekanism och det bultande hjärta som gång på gång skapar spänning och mening.

Du vill utveckla din egna TV-idé.

I kursen får du teoretisk och praktisk kunskap i säsongsskapande och utvecklar en idé till en egen serie. Fokus ligger på säsongsbåge, karaktärsbyggande, episodisk dramaturgi samt att på ett vinnande sätt presentera en idé för utomstående (pitcha).

 • Läs mer om utbildningen

  Terminen inleds med en fas av idéutveckling och analys av tv-seriens särskilda dramaturgi.

  Därefter följer en längre period av självständigt skrivarbete kombinerat med gruppseminarier, ömsesidig feedback, handledning av lärare och yrkesverksamma TV-författare samt olika former av nätverkande branschkontakter.

  Avslutningsvis pitchar studenten sin idé för branschrepresentanter.

  Ansvarig för kursen är Alexander Skantze, författare, dramaturg och lektor i dramaturgi. 

  Under kursen träffar du även produktionsbolag och får handledning av verksamma TV-författare.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  Särskild behörighet:

  - Svenska 1, 2 och 3

  - Engelska 5

  - 60 hp i skrivande för film, teater, journalistik, TV, roman- eller novellförfattande eller motsvarande

  - Att skriva TV: avsnitt, 30 hp alternativt 30 hp inom tv-skrivande eller motsvarande. 

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  OBS! läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.
   

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se 
   Sista ansökningsdag: 17 oktober 2022 

  2. Lämna in arbetsprov/urvalsdokumentation via antagning.se (enligt instruktioner nedan). 
   Sista dag att lämna in arbetsprov för att delta i urval: 1 november 2022

  3. Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar. 
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 1 november 2022
    

  Instruktioner för arbetsprov/urvalsdokumentation

  Du behöver ladda upp följande arbetsprover/urvalsdokumentation via antagning.se för att delta i urvalet för den här kursen.
   

  1. Presentation av en idé för en tv-serie

  Presentera en idé du har för en TV-serie. Denna presentation ska innehålla:

  • En beskrivning av seriens koncept med fokus på huvudpersonerna och deras grundkonflikter, vad som händer om och om igen. Max 1-2 sidor, 4-8.000 tecken inklusive blanksteg. Använd pdf.
    
  • Ett synopsis till ett avsnitt i mitten av din series första säsong. (Alltså INTE säsongens första avsnitt). Max 1 sida, 4.000 tecken inklusive blanksteg. Använd pdf.
    
  • En spännande/intressant scen från detta mittavsnitt. Max 2-3 manussidor. Använd pdf.
    
  2. Motiveringsbrev 

  Ladda upp ett kort motiveringsbrev om varför du söker kursen. Max 4.000 tecken, inklusive blanksteg. Använd pdf.

  3. CV med fokus på film- och TV-erfarenhet och relevanta utbildningar.

  Ladda upp ett CV där du listar de utbildningar, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Styrk det mest relevanta ut ditt cv med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande. Använd pdf.

  Gör så här för att ladda upp dina arbetsprov via antagning.se

  Döp filerna med DITT NAMN och KURSENS NAMN. Du laddar upp dokumenten på antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Övriga viktiga datum

  • 1 november 2022 - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 9 december 2022 - Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
  • 19 december 2022 - Sista svarsdag

 • Efter sista ansökningsdag

  Alla som sökt kursen kommer att få ett besked om sin behörighet.

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Det är presentationen av din idé som väger tyngst i urvalet av sökande.

   Urvalskriterier:

  1. Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.

  2. Den sökandes gestaltande förmåga.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift är 327 000 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.