Att skriva TV-avsnitt - fristående kurs
Information
Ansök

Att skriva TV-avsnitt - fristående kurs

Är du yrkesverksam filmare, författare eller journalist? Vill du utbilda dig i att skriva tv-serier, de senaste decenniernas mest expanderande och konstnärligt nyskapande dramatiska berättarform?

Vägen till att bli huvudförfattare till en tv-serie är oftast att först lära sig skriva det enskilda avsnittet. Att jobba utifrån en befintlig idé, att behärska grunden för att sedan gå vidare och bemästra helheten: kursen förbereder dig på detta genom att undervisa dig i idéutveckling, dialog och scenkonstruktion, vad som är tv-seriens speciella dramaturgi och hur den ska gestaltas i ett specifikt avsnitt.

Du utvecklar ett tv-avsnitt från tanke till ett längre synopsis under professionell handledning. Fokus ligger på scenkonstruktion, dialog, multiplotter på manusutveckling, multiplotter samt förståelse för samarbete med huvudförfattare i en tv-säsong.  

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen är en kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Du får teoretisk och praktisk kunskap i avsnittsförfattande.

  Kursen inleds med en fas av idéutveckling och analys av tv-seriens särskilda dramaturgi. I samråd med lärare – och utifrån vad som är praktiskt möjligt - väljer du vilken av ett antal befintliga (redan sända) svensk serier som du ska övningsskriva ett avsnitt för.

  Därefter följer en längre period av dramaturgiseminarier, analysuppgifter samt självständigt skrivarbete under handledning av lärare från skolan. Kursen ger dig tillfälle att diskutera din idé i grupp och med en huvudförfattarrepresentant.

  Undervisande lärare är Alexander Skantze, författare, dramaturg och lektor i filmmanus.

  Ansvarig för kursen är Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt för Institutionen för film och media.

  Under kursen träffar du även produktionsbolag och får handledning av en huvudförfattare i en befintlig tv-serie.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå.


  Särskild behörighet:
  - Kandidatexamen
  - Svenska 1, 2 och 3
  - Engelska 5
  - Dokumenterad erfarenhet av skrivande för film och tv-serier, journalistik, roman- eller novellförfattande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har skrivarvana och erfarenhet av dramatiskt berättande.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
    

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet Kandidatexamen. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se. 
  • Ladda upp intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
  • ​Ladda upp intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet Engelska 5 eller motsvarande.
  • Ladda upp intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på dokumenterad yrkeserfarenhet av skrivande för film och tv-serier, journalistik, roman- eller novellförfattande. Bifoga signerad dokumentation för att styrka din erfarenhet i form av t.ex. kontrakt, arbetsgivarintyg, publikationer eller andra intyg som ska vara daterade och underskrivna.

   Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

   

  3. Motiveringsbrev

  Ditt motiveringsbrev ska innehålla:

  • en motivering om varför du söker kursen
  • kort information om dig själv och dina kvalifikationer
    

  Ladda upp max en A4-sida, ca 4 000 tecken, inklusive blanksteg. Helst pdf-format.

  4. Avsnittsynopsis

  Skriv ett synopsis till ett mitt-avsnitt till en befintlig serie som går att streama. Den kan vara svensk eller utländsk, nu pågående eller sedan flera år nedlagd.

  Men det är viktigt att:

  • Synopsiset är just ett mitt-avsnitt, inte seriens första eller sista.
  • Synopsiset innehåller en tydlig början, mitt och slut
  • Du hittar på en ny och egen historia men gör det i seriens universum – det vill säga med dess befintliga karaktärer, genre och tonfall.

  Ladda upp max två A4-sidor, ca 8 000 tecken inklusive blanksteg. Helst pdf-format.

  Det är synopsiset som väger tyngst i urvalet av sökande.

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det är fler behöriga sökande än platser på kursen så kommer ett urval ske baserat på inkomna ansökningshandlingar. 

  Urvalskriterier:

  1. Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.

  2. Den sökandes gestaltande förmåga.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift är 324 000 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.