Att arkivera världen i internetåldern - fristående kurs
Information
Ansök

Att arkivera världen i internetåldern

Kursen Att arkivera världen i internetåldern vänder sig till dig som vill lära dig hur en konstnär kan vara en kritisk arkivarie. Och hur du engagerar dig för en rättvis framtid genom att inspirera och lära dig av spår från det förflutna som en nekromant som framkallar bortglömda historier från JORDEN. Kursen berör arkiv, arkivering, kunskap och makt ur både ett historisk och ett samtida perspektiv.

I kursen diskuteras frågor som dessa:

• Hur ska du klara av den stora mängden av data i ditt dagliga liv?
• Vilka praktiker kan utmana de osäkra onlinearkiven i dagens multiversum?
• Hur definierar vi performance? Vem kan definiera det? Hur kan vi tänka kring performance i historiska termer, när arkiven inte kan fånga och lagra livehändelsen?
• Hur överför uttrycksfulla beteenden (performance) kulturellt minne och identitet?
• Hur gör man minnesarbete som är både befriande och stärkande?

Du lär dig om olika praktiker för minneslagring, archival multiverse, inom historiska och samtida sammanhang. Du kommer att lära dig varför konstnären Penelope Umbrico samlar bilder av solen som publicerats på Flickr.com och även varför Batia Suter, en konstnär från Nederländerna, skapar parallella uppslagsverk baserade på arkivbilder. Du kommer också att lära dig vad som är inhemsk konst på internet och varför det är viktigt. Vi engagerar oss och besöker en utställning som heter "I was Raised on the Internet", vi lär oss av och övar på re-enactments (återskapande).

Du kommer att lära dig om relationerna mellan arkiv, makt och kunskap samtidigt som du läser några viktiga essäer som kommer att diskuteras gemensamt. Vi kommer att diskutera samtida arkiveringsmetoder relaterade till stärkande rättvisa. Vi använder våra kroppar, uppträder och diskuterar koreografi i relation till arkiv och repertoar. Du blir aktiv agent i kursen och startar ditt eget arkiv. Om det förflutna är ett främmande land, hur kan vi förstå det, från vilka perspektiv, vems röst, vems framtid?

 • Läs mer om utbildningen

  Genom filmvisningar, framträdanden, utställningsbesök, videospel, dokumentering, arkivering och diskussion engagerar du dig i nya perspektiv som förändrar din världsbild och förbättrar dina kritiska färdigheter (beslutsfattande, strategiskt tänkande, problemlösning, koordinering, prioritering, schemaläggning, kommunikation, respekt, delning, deltagande, lyssnande, observation, flexibilitet, samarbete).

  Detta kan du lära dig på kursen:

  Utveckla kritiskt tänkande och betraktarfärdighet för att förstå hur konstnärer reagerar på sociala och kulturella frågor i sin tid.

  Utveckla en djupare förståelse för konstnärers processer, inklusive sätt att experimentera och engagera sig i det förflutna.

  Få förtroende i att titta på och prata om arkivvetenskap och arkiveringsmetoder inom samtidskonsten.

  Bättre förstå de val du gör som utförare med avseende på uttryck, identitet och frågor som arkivering och minnesvård.

  Dessa färdigheter kan du få genom kursen:

  Du kan förstå arkivens politik och hur man kan balansera de historiska frågorna kring exkludering och tystnad i arkiven (till exempel: motberättelser, samhällsarkiv, re-enactments)

  Du kan på ett tillförlitligt sätt demonstrera förmågan att skapa konstnärliga strategier förankrade i archival multiverse (dokumentation, förkroppsligad kunskap, journalföring, arkivering, arkiveringspraktiker som uppfört re-enactments och filmisk arkivpraktik)

  Du kan utforma och organisera personliga strategier för att reflektera över ditt dagliga liv och dataproduktion.

  Du kan navigera inom konstnärliga praktiker som berör arkiv, arkiveringen, minne och minnesmärkning.

  Du kan korrekt identifiera en rad konstverk relaterade till arkiveringsmetoder.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet:
  för studier på grundnivå med undantag från Svenska 1, 2, 3.

  Särskild behörighet:
  30 hp inom huvudområdena Scen och media, Cirkus, Dans, Danspedagogik, Koreografi och Opera eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Du ansöker till kursen via antagning.se, HÄR.

  Sista dag för ansökan är 19 april 2022. 

  OBS! Nedanstående underlag ska laddas upp med din ansökan på antagning.se. 
  Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Urvalsunderlag att lämna in till denna kurs
   

  Sammanställ EN PDF-fil som innehåller följande material:
   

  Ett motiveringsbrev där du besvarar följande tre frågor:

  1. Använd din fantasi och skriv om tidernas bästa arkivarie-konstnär. 

  2. Vad förväntar du dig av kursen och vad skulle du vilja lära dig?

  3. Om det förflutna är ett främmande land, hur skulle du vilja utforska det?

  Totalt får pdf-filen maximalt omfatta 1/2-1 A4-sida. Namnge filen ”Arbetsprov - Att arkivera”.

  Viktiga datum för din ansökan

  •  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
    
  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
    
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

   *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker baserat på inskickat motiveringsbrev utifrån den sökandes förmåga till självmotivation och fantasi i relation till kursen.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 81 750 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.