Aktivism och scenkonst - fristående kurs
Information
Ansök

Aktivism och scenkonst - fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som har frågor kring hur du vill hantera relationen mellan politik och konst, aktivism och konstnärlig verksamhet inom din konstnärliga praktik i scenkonst.

Under kursen utvecklar du din konstnärliga praktik i mötet med olika ingångar till aktivism och scenkonst.

Du får möjlighet att orientera dig i olika perspektiv på aktivism och scenkonst. Du fördjupar dig i olika konstnärliga metoder inom scenkonst och aktivism och diskuterar dess konsekvenser. Därigenom utforskar du också hur du skulle kunna utveckla din praktik i skärningspunkten mellan aktivism och scenkonst.

Under kursen får du diskutera och problematisera tillsammans med andra konstens potential att påverka och bidra till förändring, samt diskutera de etiska frågorna som uppstår i mötet mellan konst och politik.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen går på halvfart under 10 veckor. Kursen ges på distans med digital undervisning en eftermiddag per vecka. Därtill kommer eget arbete.
   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå

  Särskild behörighet:

  • Engelska 5.
  • 120 hp inom konstnärlig utbildning eller motsvarande. 

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har erfarenhet av att arbeta med scenkonst eller olika typer av aktivism.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Du ansöker till kursen via antagning.se, HÄR.

  Sista dag för ansökan är 19 april 2022. 

  OBS! Nedanstående underlag ska laddas upp med din ansökan på antagning.se. 
  Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Urvalsunderlag att lämna in till denna kurs
   

  Sammansäll EN PDF-fil som innehåller följande material:
   

  1. Dokumentation av ett specifikt konstnärligt projekt som du anser har utvecklat din konstnärliga praktik (t.ex. text, bild, länkar till rörligt material/ljud)

  2. Dina svar på följande fråga (max.400 ord):

  • Vilka frågor eller problem ställdes du inför i projektet ovan och hur löste du dem?
    

  3. Dina reflektioner över följande frågor (max. 400 ord):

  • Vilka frågor relaterade till scenkonst och aktivism är viktiga för den vidare utveckling av din konstnärliga praktik?
  • ​Vilka kollegor/konstnärer/tänkare har inspirerat dig i dina tankar kring dessa frågor och hur?

   

  Totalt får pdf-filen maximalt omfatta 5 A4-sidor. Namnge filen ”arbetsprov ditt namn”.

  Viktiga datum för din ansökan

  •  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
    
  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
    
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

   *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen görs ett urval utifrån SKH:s urvalskriterier på avancerad nivå:

  1. Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.

  2. Den sökandes gestaltande förmåga.

  3. Den sökandes förmåga att reflektera över det egna och andras konstnärliga uttryck.

  Bedömningen görs utifrån det material du har skickat in.
   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 81 750 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.