The Art of Impact

"The Art of Impact" är en av tre profiler inom masterprogrammet i film och media som startar hösten 2018.

Profilen The Art of Impact är en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper och söka nya samarbetsformer. Genom Augmented Reality förstärker vi uppfattningen om den nuvarande verkligheten, men vems verklighet? Metodkurser och praktiskt arbete i fält varvas med litteraturseminarier och studier i och kunskapsfilosofi och kritisk teori.

Utbildningen är på heltid och undervisning på StDH sker samlat, fyra dagar i månaden (med reservation för undantag, tex vid kursstart och utlandsresor då det kan bli fler dagar i följd).

filmmediamaster_theartofimpact_940bred.jpg

Vad konsten en gång var kommer den kanske inte längre att vara? Vi behöver samarbeta för att förstå vad som vad som har hänt i vår värld, vad som pågår nu i vår samtid och vad som står på spel!

360° kameror och binaural ljuddesign blir verktyg för att förstå konflikter. Vi har ett starkt fokus på berättande och publik, distribution och deltagande. Vi gör projekt i det offentliga rummet, konstnärliga projekt baserade på dokumentära researchmetoder. Utbildningen är internationell och vi gör gemensamma resor utomlands under 2019.

Varje termin har sitt fokus

  • Kollaborativt berättande/World buildning methodology
  • Omvärld/The political body
  • Social innovation/Digitality & Change
  • Konstnärligt entrepenörskap/The Impact producer

Profilledare

Ulrika Malmgren Lektor i scenisk gestaltning, Instiutionen för skådespeleri på StDH.

Tinna Joné Lektor i dokumentärt berättande, Institutionen för film och media på StDH.

Tinna_projekt_ju mer dom spottar_1100x620.jpg

Tinnas eget forskningsprojekt: Ju mer dom spottar på mej, desto snabbare kommer jag blomma