Narrative Space – Produktionsdesign för film och media

"Narrative Space - Produktionsdesign för film och media" är en av tre profiler inom masterprogrammet i film och media som startar hösten 2018.

""

Profilen Narrative Space - Produktionsdesign för film och media riktar sig till sökande med en ett starkt intresse för visuella uttryck och för konsten att utforma miljöer för rörligt bildberättande genom att använda utrymme, plats, arkitektur och objekt som berättande verktyg. Framtidens produktionsdesigner kommer att spela en viktig roll i skapandet av visuella världar för alla slags skärmar och rörliga bildupplevelser.

Profilen Narrative Space - Produktionsdesign för film och media utvecklar din individuella kreativitet och undersöker de metoder, processer och tekniska färdigheter som krävs för att uppnå detta.

Effektiv användning av interiörer och exteriörer, den dynamiska kvaliteten av rörelser genom utrymmen, epok-research och kunskap om kulturer, användning av rekvisita för att bistå publiken i att förstå en karaktär, effekterna av datorgenererade bilder, möjligheterna som virtuella och förstärkta verkligheter erbjuder samt en uppskattning av traditionella byggnadsmetoder, byggmaterial och färg – och i slutändan det lagarbete och den ledarskapskompetens som ingår, är områden som undersöks inom denna masterprofil.

Varje termin har sitt fokus

Spatial narratives

Storytelling (berättande), arkitektur, plats, utrymme och skala.

Plats - ritning - modellframställning - research

Introduction to the film studio

Hur studiobyggen är rumsliga representationer av karaktärerna som befolkar dem.

Design - byggnad - experiment - kamera - ljus

Developing drama

Visuell idéutveckling

Storyboards - Beat boards - konseptdesign - pre-visualisering

Building worlds

Miljöer för rörlig bildberättelse, såväl som för forskargrupper och nätverk.

Worldbuilding - Exposition.

Scen ur studioövningen De Fem. Produktionsdesign Maja-Stina Åsberg.

Värdefulla förkunskaper

Kursen är öppen för studenter från en mängd olika visuella bakgrunder, inklusive teater, arkitektur, illustration, spel, kostym, konst, byggnad, inredning och 3D-design. Våra sökande ska ha en konstnärlig kandidatexamen och/eller arbetserfarenhet i lag från film, media, spel, scen eller andra relevanta discipliner. De kommer att ansöka med ett projekt eller forskningsområde som de vill utforska.

Profilledare

Eli Bø, professor i Design för film och tv

Eli-Bö,-professor-design-för-film-o-tv_300x240.jpg


Exempel från tidigare studioövningar i produktionsdesign.

Fotos från studioövning: Salongen - produktionsdesign Olivia Asplund.Foto från studioövningen Salongen. Produktionsdesign Olivia Asplund.
 

Fotos från studioövning: Salongen - produktionsdesign Olivia Asplund.Foto från studioövningen Salongen. Produktionsdesign Olivia Asplund.
 

Fotos från studioövning: Salongen - produktionsdesign Olivia Asplund.Foto från studioövningen Salongen. Produktionsdesign Olivia Asplund.
 

Fotos från studioövning: Salongen - produktionsdesign Olivia Asplund.Foto från studioövningen Salongen. Produktionsdesign Olivia Asplund.
 

Fotos från studioövning: Salongen - produktionsdesign Olivia Asplund.Foto från studioövningen Salongen. Produktionsdesign Olivia Asplund.
 

Scen ur studioövning: De Fem - produktionsdesign Maja-Stina ÅsbergFoto från studioövningen Salongen. Produktionsdesign Olivia Asplund.
 

Scen ur studioövning: De Fem - produktionsdesign Maja-Stina ÅsbergFoto från studioövningen Salongen. Produktionsdesign Olivia Asplund.
 

Institutet av Karin Weiborg.