Dokumentära processer - ett experimenterande i verkligheten

"Dokumentära processer" är en av tre profiler inom masterprogrammet i film och media som startar hösten 2018.

Profilen Dokumentära processer vänder sig till dokumentärmakare, konstnärer och journalister som vill fördjupa och utveckla sina kunskaper i det samtida verklighets-berättandet i teori och praktik.

Profilens tonvikt ligger i att undersöka och fördjupa de egna konstnärliga processerna i ett personligt berättande och att självständigt reflektera och formulera sig kring sitt arbete i form av dokumenterade frågeställningar och analyser.

Dokumentära processer bidrar till utveckling av idéer och praktik inom olika aspekter av konstnärligt utforskande och berättande. Studenten söker sig fram till en egen ton, en närvaro och ett eget uttryck. Utbildningen använder experimenterandet och reflektionen som metod för utveckling av nya tankar i arbetet och skildringen av verkligheten och idéer kring dokumentära uttryck.

Profilens upplägg

Jämsides med ett fortlöpande konstnärligt utvecklingsarbete kommer studenten att diskutera konstnärligt mod, idéarbete och etiskt förhållningssätt, sätta den egna praktiken i relation till andras, studera olika konstnärliga metoder och formulera sina egna. Kritiskt reflekterande ger studenten grund för fördjupning i det egna praktiska arbetet och i sin ambition att utveckla konstarten. Studierna bedrivs till största del individuellt.

Dokumentära processer har som de andra profilerna inom masterprogrammet i film och media fyra längre kurser; Praktisk kunskap, valbara kurser, Självständigt arbete och Produktion.

dokumentäraprocesser_1100.jpg

Det självständiga arbetet kan i Dokumentära processer utgöra en närstudie av en process i det egna praktiska konstnärliga arbetet. Att utforska ett skeende i det egna berättandet. Studien kan även innehålla jämförelser med andras arbeten och metoder och reflektioner kring det. Arbetet utgår från en forskningsfråga och redovisas i form av ett praktiskt arbete och skriven text.

Inom kursen Produktion genomför studenten en arbetsprocess med en konstnärlig idé. Arbetet som ska vara undersökande och prövande och processorienterat löper över alla fyra terminerna. Studenten utvecklar under handledning sina skapandeprocesser och ska formulera och lösa avancerade konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. Det centrala i kursen är processen där studenten ska visa förmåga till experiment inom berättande och gestaltning.

Profilledare

Bengt_Bok_300x240.jpg

Bengt Bok, professor i Radio

erikgandini_300x240.jpg

Erik Gandini, professor i Dokumentärfilm