Utvecklingsarbete

”Utveckling forskning Operahögskolan/SKH” av Wilhelm Carlsson

Forskare: Wilhelm Carlsson

Projektet ”Utvecklingen av en forskningsförberedande och reflekterande miljö på Operahögskolan/SKH” vill undersöka hur Operahögskolans/Stockholms konstnärliga högskolas utbildningar kan förändras och öppnas mer mot forskning.

Hur utbildar vi den moderna operasångaren? Hur skapar vi förutsättningar för ett självständigt och reflekterande konstnärskap? Det är frågor som projektet vill undersöka och som vi tror kan ligga till grund för förändringar i Operahögskolans/Stockholms konstnärliga högskolas undervisningsformer. Det är frågor som inte bara har konstnärlig relevans. Vi har en arbetsmarknad i förändring, med krympande fasta ensembler över hela Europa. Operakonsten söker sig nya vägar i mindre sammanhang och utanför institutionernas ramar. Medvetenheten om dessa förändringar och vad de innebär för konstnären som entreprenör och som drivande i sin egen konstnärliga utveckling måste stärkas i skolans verksamhet.

Det anslagsfinansierade projektet syftar också till att skapa fler öppningar mot forskningen, inte minst i masterutbildningen vars forskningsförberedande inslag kan förstärkas så att det genomsyrar studenternas utbildning.