Utvecklingsarbete

”Tunga Ting” av Lina Persson

Forskare: Lina Persson

I sitt anslagsfinansierade projekt Tunga Ting experimenterar Lina Persson med animatörens och lärarens praktiker för att undersöka sin plats i ekosystemet. Lina är lektor i berättande animerad film.

Tunga Ting är Lina Perssons KFoU-projekt, där hon experimenterar med animatörens och lärarens praktiker för att undersöka sin plats i ekosystemet.

Läs mer i Research Catalogue: Animated Ecology by Lina Persson