Utvecklingsarbete

Jenny Sunesson – The lost and found project

Forskare: Jenny Sunesson

Jenny Sunessons anslagsfinansierade projekt ”The lost and found project” är ett djuplodande försök att hitta nya berättarstrukturer och fler publika former för visualisering av radio-egen konst genom ett live-experiment. Forskaren söker inom ramen för en live-performance alternativa ljudvärldar och berättelser genom att mixa överblivna ljudfragment som samlats in från olika personer och platser. Jenny är lektor i audiell media.

Projektet är ett live-experiment där projektledaren inom ramen för en live-performance söker alternativa ljudvärldar och berättelser genom att mixa överblivna ljudfragment som samlats in från olika personer och platser.

Genom att använda intuition, association, improvisation och slump istället för förutbestämd dramaturgi och komposition som metod för urvalet, söks de främmande berättelser som pågår eller har pågått ur bild och som annars med största sannolikhet aldrig får liv. Målet är att inte skapa något som vi redan känner till eller nödvändigtvis tilltalas av rent ljudmässigt, formmässigt eller estetiskt. Det viktiga är forskningsexperimentet i sig - ett seriöst, djuplodande försök att hitta nya berättarstrukturer och fler publika former för visualisering av radio-egen konst.

Jenny Sunesson berättar om sitt anslagsfinansierade projekt:

Under 10 år som konstnär har jag samlat på mig lådvis av ljudrester sparade på olika typer av format som DAT-band, flash-kort, hårddiskar och kassett.

The Lost and Found Project handlar om att lyfta fram fram dem och andra glömda ljudmaterial. Vi fokuserar helt på de berättelser som pågår ur bild.

Genom att använda de ljudfragment som tidigare blivit över träder berättelser som vi annars hade missat fram ur bakgrunden. Kopplingen mellan återblick och framtid - att intuitivt våga följa lösryckta fragment i själva performance-ögonblicket är av centralt värde.