Utvecklingsarbete

”Gestaltningsögonblicket Fröken Julie” av Janina Rolfart

Utifrån en maskörs perspektiv vill projektet ”Skådespelaren i gestaltningsögonblicket "Fröken Julie"” undersöka maskens möjlighet till olika gestaltningar kontra texten, den kroppsliga gestaltningen och den rörliga bildens gestaltning.

Projektet är ett anslagsfinansierat projekt - ett samarbete med doktorand Anna Petterssons "Fröken Julie".

Projektledare Janina Rolfart berättar om projektet:

Grundidén är att en och samma skådespelare gestaltar alla tre roller, men i olika gestaltningar. Det kan handla om kön, status, grupptillhörighet, ålder, formspråk med mera. Mitt maskarbete kommer i första hand att vara förinspelat på film och kommer att undersöka hur masken kan kommentera skeendet på scenen och hur den kan gestalta sig som en undertext till det som sägs eller görs i det fysiska rummet och hur de starka maktstrukturerna och genusperspektiven i texten kan komma till surrealistiska, eller till och med till groteska, uttryck i maskens gestaltning.