Utvecklingsarbete

”Pedagogies of Hand-Balancing” av Thierry Maussier

Forskare: Thierry Maussier

Thierry Maussiers anslagsfinansierade forskningsprojekt ”Pedagogies of Hand-Balancing” har som mål att stärka förståelsen för handstående som fysisk konstform, för att kunna utveckla nya pedagogiska metoder. Thierry är lektor i cirkus.

Thierry Maussier, och medforskare Camilla Damkjaer, beskriver sitt anslagsfinansierade forskningsprojekt utförligare, på engelska, här:

Pedagogies of Hand-Balancing