Utvecklingsarbete

”Om en historia” av Bengt Bok

Forskare: Bengt Bok

Bengt Boks anslagsfinansierade projekt ”Om en historia” handlar de etiska frågor som uppstår i arbetet med dokumentärer som behandlar mörka ämnen, och mer specifikt radiodokumentären Inferno, som handlar om en kvinna vars morfar grovt förgrep sig på henne under 15 års tid utan att hennes närstående gjorde något för att skydda henne. Projektet ska resultera i en bok som utgår ifrån en verklig historia men som även för upp diskussionen på ett mer etiskt filosofiskt plan; om det dokumentära berättandet som en konstform och de etiska följderna av det. Bengt Bok är professor i radioproduktion.

Bengt Bok berättar i egna ord om sitt anslagsfinansierade projekt:

Projektet har sitt ursprung i mitt arbete med radiodokumentären "Inferno". Den handlar om en kvinna som under 15 års tid blev utsatt för grova övergrepp av sin morfar. Flera i hennes närhet kände till detta: hennes mamma, hennes mormor och senare också myndigheterna. Men ingen gjorde något för att ta henne därifrån. Det som intresserade mig mest i denna historia var egentligen hennes liv idag, 30 år efter att hon lämnat familjen.

Till skillnad från mina två tidigare böcker i ämnet kommer den här texten att utgå från en historia och allt resonemang initieras från den. Det kan kännas som om processen med "Inferno" innefattar det mesta som har med dokumentärt berättande att göra. Hur förhåller jag mig till hennes historia och hennes liv? Vilka beslut tar jag under arbetet, och varför? Vilken form ska historien ha? Hur mår hon av det här? Hur mår jag?

"Inferno" är en mörk historia. Finns det för mörka historier för det dokumentära berättandet? Hur skildrar jag en hopplös historia trovärdigt om jag tvingar mig att lägga in ljusare, lite hoppfulla sekvenser för att göra historien mer tillgänglig? Behöver jag skydda publiken? Måste jag som berättare anpassa mig inför vad människor eventuellt tål eller inte? Hur fri är jag i berättandet?

Tanken med texten är att också försöka föra upp diskussionen till ett mer etiskt filosofiskt plan, att försöka fördjupa tankarna om det dokumentära berättandet som en konstform och de etiska följderna av det. Om att våga röra sig i okända områden och att våga överlämna sig åt en handling utan att veta vart den för mig.