Utvecklingsarbete

”Mötet mellan olika konstarter” av Barbro Smeds

Ämne: Scen

Barbro Smeds anslagsfinansierade projekt "Mötet mellan olika konstarter – hur ser den kollaborativa dialogen ut?" handlar om hur scenkonsten förverkligar sig genom samarbete mellan många olika människor, vilket innebär att den konstnärliga processen består av olika lager och skikt. Genom att försöka medvetandegöra de individuella processerna i relation till de invanda strukturerna öppnas viktiga frågor om ansvar och makt. Barbro är professor i konstnärlig kunskapsbildning.

Professor Barbro Smeds berättar om sitt anslagsfinansierade forskningsprojekt:

Scenkonstens hierarkier är idag under omförhandling, liksom gränserna mellan olika typer av scenkonst. I den nya högskolan Kräver kanske någon sorts förklaring/utvikning om samgåendet? blir det ännu viktigare att fundera över frågor som: Vad är en skådespelare? Vad är en dansare? Vad är en "performer"? Hur förhåller sig sen dessa i sin tur till text, berättelse, tematik och roll? Hur kan vi fortsätta på en väg av både gedigna traditioner och öppenhet inför varandra?
 

Genom att på detta sätt försöka medvetandegöra de individuella processerna i relation till de invanda strukturerna öppnas också viktiga frågor om ansvar och makt.

Scenkonsten förverkligar sig alltid genom samarbete mellan många olika människor, vilket innebär att den konstnärliga processen består av olika lager och skikt. Att undersöka detta innebär ett friläggande av en sorts trassel som också hela tiden är i rörelse, och som arbetar med ständiga serier av speglingar, härmningar och kollisioner på olika nivåer.