Utvecklingsarbete

”Metodbok” av Lena Stefenson

Forskare: Lena Stefenson

Metodbok är ett utvecklingsarbete av Lena Stefenson, lektor i mimgestaltning.

Sammanfattning forskning

I februari 2019 avslutade jag, Lena Stefenson, koreograferande regissör och lektor i mimgestaltning på SKH, ett längre forskningsprojekt inom SKH. Mitt arbete med projektet inleddes 2014 och jag gav det i början titeln ”Processhandbok och uppsättningar”. Avsikten var att genom att utföra två uppsättningsarbeten reflektera över och beskriva olika metoder i arbetet med att koreografera/regissera rörelsebaserad scenkonst. Målet var att få fram ett slags metodbok.

Så småningom frångick jag idén att i bokskrivandet utgå från ett pågående uppsättningsarbete. Jag riktade istället in mig på att reflektera över ett antal regiarbeten jag gjort tidigare i mitt yrkesliv, samt över egen och andras undervisning. Detta visade sig vara en lika framkomlig väg som den jag tänkt mig tidigare. Forskningsprojektet kom nu att heta ”Metodbok”.

Skrivprocessen har i sig medfört insikter som varit både nya och har fördjupat mina perspektiv. Arbetsmetoder som tidigare har verkat självklara därför att de ” bara fungerar” har hittat en djupare mening enbart genom att jag har arbetat med att beskriva dem. Företeelser som i ett regiarbete har kunnat medföra utmaningar (problem) har under skrivprocessen blivit mer förståeliga. Orsakssammanhang har klivit fram.

Jag har under skrivprocessen testat olika delar av texten på studentgrupper samt även arbetat med de olika metoderna under lektioner. Jag har diskuterat texten med mina två handledare, professor Ingela Josefsson och professor Maria Johansson, vilket har fördjupat och förbättrat både mitt eget tankearbete och gestaltningen av texten. Referenslitteratur har ytterligare bidragit till att vidga horisonten bortom det egna. Bibliotekarie Olof Halldin har hjälpt till med språkgranskning, och regissörerna Lena Nylén Tyrstrup och Anne Jonsson har haft värdefulla synpunkter på innehållet.

Arbetet ledde så småningom fram till att boken Rörelsen först, regi för rörelsebaserad scenkonst, släpptes i februari 2019 och nu finns att köpa på SKh's hemsida. Den går också att gratis ladda ner från forskningsportalen DIVA och nå på forskningsportalen Research Catalogue.

Jag har nu inlett mitt arbete med att nå ut med boken till både högskolevärlden och scenkonstbranschen. Boken kommer att vara lärobok inom SKH. Även andra lärosäten har tagit in den på sin referenslista och jag fortsätter mitt arbete för att nå ut till fler.  Jag deltar i seminarier och kurser så snart möjlighet ges. Boken kommer så småningom översättas till engelska. Då mimskådespelarutbildningen vid SKH arbetar med att stärka sitt internationella kontaktnät kommer detta att vara en av flera byggstenar i detta.

Boken Rörelsen först, om regi för rörelsebaserad scenkonst

Våren 2019 kom min bok Rörelsen först, om regi för rörelsebaserad scenkonst ut.

Boken riktar sig till den som är, eller vill bli, koreograferande regissör eller aktör inom den rörelsebaserade scenkonsten med former som dans, mim och cirkus. Den riktar sig även till den som rent generellt vill göra sitt sceniska arbete mer fysiskt.

Jag har skrivit utifrån egna erfarenheter som koreograferande regissör med exempel från olika uppsättningsarbeten samt egen och andras undervisning. Texten handlar om hur man kan skapa de förhöjda rörelserna i en uppsättning. Hur kan man arbeta med tema? Med berättelse? Förhållandet rörelse/text? Vad kan det innebära att vara koreograf/regissör för en rörelseuppsättning? Hur går de sista repetitionsveckorna till?

Boken är tillkommen som ett konstnärligt utvecklingsarbete med stöd av SKH. Det har varit ett långt och vindlande arbete som har resulterat i en boktext vars innehåll jag fortsätter att sprida inom min undervisning, på kurser och konferenser.

Utöver arbetet att nå ut med min bok är jag inblandad i ett par mindre forskningsprojekt som alla handlar om rörelse.

Lena Stefenson, Stockholm 190819

Ta del av boken

uniarts shop

Research Catalogue