Utvecklingsarbete

”Jämställdhet och genusperspektiv...” av Anna Lund

Projektet ”Jämställdhet och genusperspektiv som bärare av professionsutveckling” intresserar sig särskilt för vilka de villkor är som kan bidra till en ökad genusmedvetenhet, och om och på vilka sätt de professionella kunskaperna utvecklas.

I detta anslagsfinansierade projekt undersöks de förändringar som följde med det konstnärliga och pedagogiska utvecklingsprojektet Att gestalta kön som pågick vid Sveriges högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare mellan åren 2007-2009.

Särskilt intresserar sig projektet för vilka de villkor är som kan bidra till en ökad genusmedvetenhet och om och på vilka sätt de professionella kunskaperna utvecklas. Projektet tar till exempel upp vilken roll kroppen kan ha för utvecklingen av ett kritiskt tänkande och ökad reflektion. Därtill belyses hur skådespelarprogrammets traditioner, praktiker och kulturella ideal kan samspela med, men också sätta gränser för, utvecklingen av genusteoretiska kunskaper.

Projektet utförs av fil dr i sociologi Anna Lund, verksam vid Centrum för kultursociologi, Linneúniversitetet.