Utvecklingsarbete

”Leda en scenkonstproduktion” av Peo Sander

Forskare: Peo Sander

PeO Sanders anslagsfinansierade projekt "Hur gör man när man leder en scenkonstproduktion? Att veta hur är en del av det hållbara konstnärskapet" har som mål att framställa ett läromedel som kan användas inom projekt- och produktionsarbete på StDH/SKH. Förhoppningen är att utbildning av högskolans egna studenter i team- och ledarfrågor i förlängningen kan leda till att scenkonstområdets team- och ledararbete utvecklas. PeO är lektor i scenkonstproduktion.

PeO Sander berättar om sitt projekt:

För att uppnå den konstnärliga visionen med en scenkonstproduktion måste produktionsteamet samarbeta med varandra. Visionen behöver vara gemensam och målen måste vara tydliga för teamet för att det ska vara möjligt för var och en att förstå hur de ska bidra till att nå det konstnärliga resultat som visionen siktar på. Det finns lika många sätt att arbeta på som det finns produktionsteam, produktioner och organisationer. Att förstå hur man själv i ett produktionsarbete kan arbeta tillsammans med andra så att det bidrar till processen är ett sätt att få ett hållbart konstnärskap i en produktionsorganisation.
 

För att undersöka hur man gör när man leder en scenkonstorganisation kommer jag dels att använda mig av teoretiska studier och dels av mina egna erfarenheter. Jag har arbetat med cirka 200 produktioner och projekt och som konsult arbetat i 30 olika organisationer, samt genomfört undervisning i olika utbildningsmiljöer.

Arbetet ska utmynna i ett läromedel om att arbeta i team som kommer att innehålla praktiska exempel från produktioner, kopplade till användbara teorier. Läromedlet kommer också att innehålla en processdel som beskriver en möjlig pedagogik för utbildning i ämnet – troligen en pedagogik som bygger på upplevelsebaserat lärande där upplevelsen kopplas till reflektion och teori. Jag hoppas på att utbildning av våra egna studenter i team- och ledarfrågor kan leda till scenkonstområdets team- och ledararbete utvecklas.

Projektet är anslagsfinansierat.