Utvecklingsarbete

“Gestures of exchange” av Cecilia Roos

Forskare: Cecilia Roos

Professor i dansinterpretation Cecilia Roos och koreograf Jan Burkhardts projekt Gestures of exchange är en pilotstudie som undersöker hur dansare utvecklar, omvandlar och delar arbetsmetoder under en konstnärlig process. Om resultatet av studien visar sig ha potential för vidareutveckling kommer den att leda till vidare forskning.

Mål och syfte 

Pilotstudien Gestures of exchange undersöker hur dansare utvecklar och delar metoder under en konstnärlig process.

Syftet med denna pilotstudie är att utforska dansares utbyte av metoder under en konstnärlig process. Tyngdpunkten i Cecilias tidigare forskning är olika perspektiv på den enskilda dansarens performativa praktik. Hon har särskilt riktat intresset mot dansarens sätt att skapa metoder för tolkning i konstnärliga processer. En av Cecilias iakttagelser var att dansarens metodskapande sker i stunden och är baserat på varje dansares subjektiva upplevelse av rörelsen, vilket gör dessa metoder unika för varje process. Jan Burkhardt har i sin undervisning och som koreograf skapat metoder för att arbeta med varje dansares subjektiva upplevelse som ett arbetsmaterial i den konstnärliga processen, och Jans erfarenhet är av stor betydelse för denna studie. I vissa diskurser inom dansfältet är utbytet av dessa individuella metoder mellan dansarna grundläggande för den koreografiska processen.

Forskningsfrågor 

Hur bearbetar dansaren sin upplevelse av en rörelse för att kunna utföra den, och på vilka sätt utvecklar dansaren metoder under den processen?

På vilka sätt delar, omvandlar och samordnar dansare arbetsmetoder under en konstnärlig process?

Så här kommer projektet att genomföras 

Metoderna i den här studien kommer att utvecklas genom att Jan och Cecilia observerar och deltar i varandras konstnärliga arbete. Resultaten kommer sedan att omvandlas till praktiska övningar som utforskas i en workshop med en grupp professionella dansare.

Om resultatet av pilotstudien visar sig ha potential för vidareutveckling kommer de att börja arbeta på en forskningsplan under hösten 2016.

Tidplan 

Cecilia och Jan observerar varandras konstnärliga och pedagogiska arbete och prövar sina resultat i workshops vid två olika tillfällen: en vecka i februari 2016 i Stockholm och en vecka i Berlin i juni 2016.

Slutpresentation av projektet 

Projektet slutredovisades den  7 september 2016 kl. 15.15-17.00 på Linnégatan.