Utvecklingsarbete

”Fröken Julie” av Anna Pettersson

Forskare: Anna Pettersson

Projektet utforskar genom den välkända pjäsen "Fröken Julie" hur den rörliga bildens gestaltning och skådespelarens kroppsliga gestaltning kan integreras, motsäga och förstärka varandra. Som doktorand forskar Anna Pettersson i hur realismen brukar användas i iscensättning och gestaltning av de klassiska dramatiska texterna idag.

Anna Pettersson driver sedan april 2011 ett anslagsfinansierat projekt på StDH/SKH där Fröken Julie är utgångspunkten:

- Den välkända pjäsens tema om klass, genus, makt, arv och miljö får en ny dimension av att en och samma skådespelerska spelar alla de tre rollerna. Fokus flyttas från de yttre omständigheterna till de inre komplexa drivkrafter, drifter och motsättningar som ryms inom en människa. Det möjliggör också tolkningar som avviker från den traditionella naturalistiska formen, säger Anna Pettersson.

Föreställningen hade premiär 22 april 2012.

En kort beskrivning av Anna Petterssons forskningsprojekt som doktorand

Genom olika exempel vill Pettersson utforska och skriva om hur realismen brukar användas i iscensättandet och gestaltandet av de klassiska dramatiska texterna idag, men också hur det skulle vara möjligt att, med hjälp av olika teaterformer, spelstilar och andra medier läsa dessa texter utifrån en icke-psykologisk tolkning. Pettersson vill också undersöka hur makt- och genusstrukturer inom den realistiska genren har påverkat de sceniska ideal och de former vi har idag för att skapa teater, till exempel repetitionssituationerna.