Utvecklingsarbete

”Filmdevising” av Ylva Gustavsson

Forskare: Ylva Gustavsson

Ylva Gustavssons anslagsfinansierade projekt ”Filmdevising” utforskar det samskapande teamet i dess ultimata form – en hierarkilös, multivisionär filmprocess där samtliga inblandade deltar från början till slut genom filmens alla delprocesser – i syfte att utveckla en kurs för Stockholms konstnärliga högskolas studenter. Ylva är lektor i filmregi.

Film har en annorlunda tillblivelseprocess än en teaterföreställning. Där teatern går från manus, via repetition, till föreställning, har filmen en mycket längre väg att vandra. Den ska från manus till repetition, och platsletning via bildmanus, till inspelning och sedan vidare till klippning och ljudläggning. En film blir till i många olika rum och skapas av många olika del-team. Regissör och producent följer filmen hela vägen, men alla andra medverkande jobbar bara med bitar av processen. Hur kan man möjliggöra för alla funktioner att vara med hela vägen?

Projektet är uppdelat på tre etapper: 

Etapp 1 - research av hur devising Förklara begreppet? för scen går till och en inventering av hur en "normal" filmprocess fungerar.

Etapp 2 - genomförandet av en devisad filminspelning. Syftet med etapp 2 är att undersöka det samskapande teamarbetet i dess ultimata form. Det vill säga en hierarkilös, multivisionär filmprocess där samtliga inblandade deltar från början till slut genom alla filmens delprocesser.

Etapp 3 - en transformation av kunskaper och erfarenheter från tidigare etapper i syfte att utveckla en kurs för StDHs/Stockholms konstnärliga högskolas studenter.

Projektet är anslagsfinansierat.