Pia Olby

En fördjupning av sånggestaltningsämnet

Forskare: Pia Olby

I sitt anslagsfinansierade projekt "En fördjupning av sånggestaltningsämnet" har Pia Olby undersökt den inre dialogen hos sig själv när hon blandar sång med talad text, och därmed synliggöra en del av den kunskap och det kunnande hon erövrat både som konstnär och pedagog. Pia höll sin slutredovisning med boksläpp den 11 september 2017. Se publikationer längre ner på sidan.


Publikationer

Butiken: I butiken kan du köpa Pia Olbys bok Sången ädla känslor föder? 

DIVA: I kan du ladda ner boken Sången ädla känslor föder?

Bakgrund till projektet 

I sitt arbete som sångare har Pia Olby använt sig av förmågan att växla mellan talad och sjungen text och på så sätt uppnått ett uttryck som berör publiken.

Hon har också i sitt arbete som lärare och pedagog sett hur samspelet mellan talad och sjungen text hos studenter och skådespelare/sångare, tillsammans kan stötta och hjälpa varandra att skapa ett starkt berörande uttryck.

- Jag tror på sångens direktkontakt med kroppen, samt på den gestaltande textens betydelse för tonbildningen, och att dessa två fenomen tillsammans ger konstnären kraft att beröra en publik, säger Pia Olby, lektor i sånggestaltning vid StDH/Stockholms konstnärliga högskola samt lektor i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan, Örebro Universitet.

Vidare menar hon att det är omöjligt att låta huvud, tankar och idéer styra helt och hållet när det gäller sång eftersom det också krävs ett starkt kroppsligt engagemang för att överhuvudtaget frambringa en ton som bär. Detta ger en direkt hjälp till den språkliga gestaltningen som inte lika självklart är beroende av det rent kroppsliga engagemanget som andning, volym och stöd. Dessutom kopplas örat och gehöret in automatiskt vid sång eftersom tonhöjden oftast är given, medan detta i talad text inte är lika självklart.

Vid talad text är det per definition texten och dess betydelsebärande funktion som är framträdande. Detta gör att sången också får en tydligare berättelse, och att risken att fastna i tankar om tonbildning minskar.

Syfte 

Pia om syftet med projektet:

- Genom att utforska, medvetandegöra och dokumentera den inre dialog mellan musikalisk och språklig gestaltning som pågår inne i mig som utövare i ett sceniskt framträdande, samt på vilket sätt den inre dialogen påverkar det yttre sceniska resultatet, vill jag synliggöra en del av den kunskap och det kunnande som jag erövrat både som konstnär och pedagog.

Jag vill undersöka den inre dialogen hos mig själv när jag blandar sång med talad text. Vad händer med sången och textgestaltningen när de blandas i samma sceniska situation och hur påverkas konstnären och publiken?

Projektets genomförande

Projektet var anslagsfinansierat, och projektstart var hösten 2014.

Redovisning av igångsättningsbidraget sker VT-15, med en enklare scenisk redovisning samt en skriven text med fördjupad forskningsfråga.

Slutredovisning och boksläpp den 11 september 2017.