Utvecklingsarbete

”Cavalleria Rusticana” av Giuseppina Penta

Forskare: Giuseppina Penta

Giuseppina Pentas anslagsfinansierade forskningsprojekt ”Cavalleria Rusticana, a short story – a melodrama” har som mål att stimulera studenternas reflektionsförmåga genom att väcka intresse för källan till Cavalleria Rusticana: en novell av G. Verga med samma namn.

Genom att analysera intertextualiteten mellan texterna förväntas eleverna fördjupa sin kunskap om det historiska och antropologiska dramats bakgrund och därigenom förbättra kraften i sitt uttryck då de sjunger sångerna ur operan. Projektrapporten finns tillgänglig på Kungliga Operans- och Operahögskolan i Stockholms bibliotek. Giuseppina Penta är lektor i Italiensk lyrisk diktion.