Utvecklingsarbete

”Barn och unga producerar” av Erika Höghede

Håller vi yrvaket på att förlora kontakten med de unga och deras berättelser om världen? Vad har det i så fall för konsekvenser för demokratin?

Barns och ungas mediavanor förändras

På bara ett decennium har barns och ungas medievanor förändrats drastiskt. Det har aldrig varit så lätt för barn och unga att skapa och publicera digitala verk som nu. På Youtube och i andra sociala medier skapar barnens egna produktioner en värld där de vuxna inte har någon närvaro. I de mer traditionella medierna - med sin broadcasting-tradition - saknas barnens egna produktioner nästan helt.

Parallellt med denna utveckling experimenterar olika verksamheter - till exempel föreningen Fanzingo - med att skapa platser där barn och unga kan skapa digitala verk utifrån sina egna perspektiv och berättelser, men med stöd av professionella vuxna.

Vad tycker de unga?

På mediehuset Fanzingo får unga, i medier och i samhället, underrepresenterade grupper berätta sina egna berättelser.

Vi frågar dem vad som händer när de berättar och vad som händer när berättelsen får en digital form och möter publik? De unga svarar: självförtroende, identitet, makt och en känsla av delaktighet.

Vi frågar oss hur mediepedagogiskt arbete med barn och unga hänger ihop med vilka som söker till konstnärlig högskola och vilka som sedan blir yrkesverksamma inom mediefältet? Hörs barns och ungas egna berättelser om saker som angår dem i medierna? Vad tycker de unga?

Om Fanzingo

Samuel Sjöblom är verksamhetsledare för Fanzingos mediehus i Alby i Botkyrka.  Där arbetar mediepedagoger varje dag för att det ska bli naturligt för de unga att själva äga makten över ordet och att de som har makt i samhället omsätter deras ord i handling. Osäker på betydelse? Visionen är ett samhälle där ungas perspektiv gör skillnad och där yttrandefrihet är något praktiskt som alla unga använder sig av.

Om Erika Höghede

Erika är före detta biträdande studierektor på Stockholms dramatiska högskola. Hon har sedan 2009 utvecklat fristående kurser på bas och avancerad nivå på StDH samt kurser för alla kandidatutbildningar på högskolan. Erika är skådespelerska (film, tv, radio, teater) och även manusförfattare för främst barnproduktioner. Hon har utvecklat programkoncept för barnprogram på SVT och UR sedan 1994.