Utvecklingsarbete

Jannie Berggren – Att möta och skapa mig själv i dansen

Forskare:  

”Att möta och skapa mig själv i dansen” kan beskrivas som ett danspedagogiskt konstnärligt utvecklingsprojekt med identitet och interpretation i fokus.

Jannie Berggren, lektor i danspedagogik vid Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola, vill tillsammans med en grupp lärare och studenter utforska hur arbetet med interpretation kan utvecklas inom ramen danslektionen.

Jannie berättar om projektet med egna ord:

Med lärarens komposition och tolkning som utgångspunkt arbetar vi med alternativa tolkningar som jag som projektledare initierar eller som utgår från förslag från lärare och studenter. Tanken är att vi skall låna utgångspunkter från varandra – personliga eller genrebaserade – och pröva tolkningsmodeller från andra konstformer som musik och teater.

Cover och version är begrepp från musikvärlden som vi kan förhålla oss till och från teaterns värld vill vi arbeta med olika utgångspunkter för rolltolkning: idén om att vara någon annan när du dansar och vad det innebär för din dansande identitet. Vi tror inte att vi ska kunna utveckla nya perspektiv, men vi vill pröva hur vi kan utveckla danslektionen så att ett mer varierat arbete med tolkning, genre och identitet kan rymmas. Identiteten som tema lyser igenom projektet då alla varianter vi arbetar med har som mål att ge studenten en utökad variation för sitt arbete med egen dans, interpretation och pedagogik. Tidsramen för projektet beräknas till två år.

Att möta och skapa mig själv i dansen har jag valt att kalla projektet, anledningen är att jag vill arbeta med interpretation och dialog som bas för att få studenter och lärare att reflektera över hur ”min” – vars och ens – upplevelse av min dansande identitet ser ut om jag blickar inåt – möter mig själv – och hur jag kan förändra den genom möten – skapa mig själv.