Utvecklingsarbete

”Återkoppling som en förutsättning...” av Karin Rudfeldt

Forskare: Karin Rudfeldt

Projektet ”Återkoppling som en förutsättning för det nya” gick ut på att reflektera över projektledarens gärning som pedagog.

Lektorn i röst vid StDH/Stockholms konstnärliga högskola, Karin Rudfeldt, har på olika sätt reflekterat över sin gärning som pedagog. Projektet har redovisas dels i text, dels genom en praktisk redovisning. 

Publikation

DIVA: I DIVA kan du ladda ner boken "En ton klingar: En tanke söker tröst: Ord letar efter vingar: En saga behöver en röst"