Forskningsprojekt

”WOMEN IN CIRCUS” av Marie-Andree Robitaille

Forskare: Marie-Andree Robitaille

WOMEN IN CIRCUS är ett forskningsprojekt av Marie-Andrée, lektor i cirkus.

Marie-Andrée Robitailles forskningsprojekt, som finansieras med både anslagsmedel och externa medel, studerar genom ett genusperspektiv hur kvinnor representeras inom cirkus. Studien har som mål att bidra till en ökad förståelse för vad det innebär att vara kvinnlig cirkusartist på 2000-talet, och att identifiera, beskriva och skapa feministiska strategier inom cirkuskomposition.

På den engelska sidan kan du läsa om Marie-Andree Robitaille forskningsprojekt: WOMEN IN CIRCUS