Forskningsprojekt

”Trädgårdsmästare & Arkitekter” av Alexander Skantze

Forskare: Alexander Skantze

”Trädgårdsmästare & Arkitekter – Att skriva från början eller skriva från slutet: prospektiva kontra retrospektiva filmmanuspraktiker” är ett forskningsprojekt av Alexander Skantze, lektor i film- och tv-manus.

Det finns olika sätt att skapa ett filmmanus – skriva fritt från en spontan idé, eller mer planerat med ett bestämt slut i åtanke. Två olika processer som jag systematiskt vill undersöka.

Syfte och forskningsfrågor

Jag undersöker prospektiva kontra retrospektiva skrivpraktiker, med fokus dels på process och dels på resultat. Vad har de olika metoderna för olika förlopp, och hur kan dessa skillnader förklaras?

Genomförande och förväntad betydelse

Jag och tre andra manusförfattare skriver varsitt kortfilmsmanus med respektive metod. Jag intervjuar dem efteråt och för egen processdagbok, och jämför de olika manusen. Resultaten kan användas både i manusförfattande samt i skrivundervisning.

Samverkan

Elisabeth Croneborg, Maja Waltré, Joakim Granberg

Tidplan

2020-2021