Forskningsprojekt

”Toys That Created Our Ideological Being” av Anja Susa

Forskare: Anja Susa

”Toys That Created Our Ideological Being – The Optimism of Nostalgia” är ett forskningsprojekt av Anja Susa, professor i teaterregi.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.