Forskningsprojekt

”The Visual Silence” av Mia Engberg

Forskare: Mia Engberg

Mia Engbergs projekt The Visual Silence syftar till att undersöka och utveckla en filmisk estetik och metodik som närmar sig tystnaden och som utmanar den voyeuristiska traditionen inom film. Forskningen grundar sig i feministisk och postkolonial filmteori och hämtar även inspiration från buddhistisk meditation och punkens do-it-yourself-praktik. Forskningen bedrivs med stöd från Vetenskapsrådet och Svenska Filminstitutet.

Mål & syfte

Studien syftar till att utveckla en filmisk estetik som utmanar den voyeuristiska traditionen inom film. Projektet kommer att undersöka en filmisk estetik som rör sig i glappet mellan det uttalade och det uppfattade, mellan örats intryck och ögats och på så sätt söka ett mellanrum i gestaltningen där åskådaren ges möjlighet att skapa sina egna inre bilder. Filmens uttryck närmar sig biografens mörker och åskådarens tystnad. Genom dekonstruerandet av den filmiska berättelsen undersöks möjligheten till nya icke-voyeuristiska förhållningssätt.

Forskningsfråga

Hur skapas en filmisk berättelse som gör motstånd mot den voyeuristiska, objektifierande blicken? Hur har den visuella tystnaden använts i feministisk, postkolonial och queer filmestetik? Hur utvecklas ett samtida nytt filmspråk sprunget ur denna tradition? Är det möjligt att skapa en filmestetik som förvandlar åskådaren från passiv konsument (konvention) till aktiv kreatör (innovation)?

Genomförande

Forskningen genomfördes i ett filmiskt projekt som resulterade i den experimentella långfilmen Lucky One. Den presenterades första gången vid Arts & Commonalities conference 2019. Filmen hade publik premiär på Göteborg Filmfestival samma år där den belönades med Eurimages Audentia Award.

Forskningens teoretiska del kommer att presenteras i en bok med titeln The Visual Silence. Beräknat publiceringsdatum januari 2020.

Lucky One - Trailer