Forskningsprojekt

”The performing tools of the dancer...” av Kristine Slettevold

“The performing tools of the dancer and its’ potential” är ett forskningsprojekt av Kristine Slettevold, lektor i dans.

I forskningen undersökt dansarens performativa verktyg. Under året har projektets huvudfokus varit blicken och på vilket sätt blicken kan användas av utövaren på scenen. Kristine bygger arbetet ut ifrån de olika blickar hon själv har använt och observerat hos andra genom sina 18 år som utövare. Kristines forskning har involverat studenter från kandidatprogrammet i dans, det egna arbetet som dansare i koreografen Jefta Van Dinthers verk "The Quiet” samt deltagande i workshops och observationer av andras arbeten. Projektet har presenterats vid forskningsveckan 2019 samt under forskningseminarie vid SKH.

Syfte och forskningsfrågor

Vilka performativa verktyg använder dansaren i en föreställningskontext, hur utvecklas dessa och har de i sig självt en koreografisk potential? Syftet har varit att identifiera och kartlägga vilka verktyg en dansare använder sig av framför publiken. Intresset ligger i att titta på hur dessa utvecklas, deras relation till koreografiska processer samt deras möjlighet att producera koreografi. Syftet har varit att lyfta fram de verktyg som dansaren använder i det ögonblicket arbetet möter en publik. Projektet undersöker hur dessa utvecklas genom utbildning, koreografiska processer och annan praktik. Forskningen har kretsat kring arbetet med blicken. På vilka sätt kan blicken användas av dansare på scenen? Från t.ex. att vara ett verktyg där det används för att stödja tekniska och koreografiska syften, till att vara ett medel för att röra sig.

Genomförande och förväntad betydelse

Genom observationer av koreografiska processer, deltagande i workshops, egen praktik, föreställningar och undervisning, utforskas blickens möjligheter på scenen. Genom att fokusera på blickens potential önskar projektet få fram dets betydelse i förhållande till utövarens performativa medvetande; visa på vilket sätt man med sin blick kan påverka hur och vad man kommunicerar på en scen. Prosjektet förväntas skapa metoder där man kan arbeta mer medvetet med hur blicken påverkar koreografiskt och fysisk arbete. Avslutade aktiviteter: Sommaren 2017 Observation; Mette Ingvartsens arbete med föreställningen ”To come” Hösten 2017 Deborah Hay workshop Arbete med solo Presentation forskningseminar SKH Hösten 2018 Portugal och Umeå, arbete med koreograf Jefta Van Dinther Workshop DOCH / SKH kandidatprogrammet i dans Våren 2019 Presentation på forskningsveckan: Practicing gazes and Looking scores for one person Premiär ”The Quiet” Berlin Föreställningar Freiburg, Stockholm, Montpellier, Amsterdam.

Tidplan

2017–2019