Forskningsprojekt

"Språngbrädans akrobatik och koreografier" av Jan Rosén

Forskare: Jan Rosén

"Språngbrädans akrobatik och koreografier" är ett forskningsprojekt av Jan Rosén, lektor i cirkus.

 

Projektet utgör en undersökning av cirkusdisciplinen koreansk språngbräda. Detta kommer att göras genom att utforska och analysera praxis genom föreställningar och jonglering, genom koppling av rörelser till ljud eller ljus och genom att använda kropparnas banor i luften. Syftet är att genom en komplex övning lära sig mera om språngbrädans möjligheter och utöka disciplinens potential.

Syfte och forskningsfrågor

Projektets syfte är att undersöka förändringar, och för både tittaren och konstnären att utforska hur denna förändring kan informera, påverka, omvandla den koreografiska processen.

Det globala målet är att genom träna på olika sätt, lära sig mera om möjligheterna på språngbrädan och utvidga disciplinens potential.

Lärande, träning och utförande av olika faser på språngbrädan kräver särskild fysiska och mentala förmågor, kombinerat med en hög riskfaktor, vilket har en påverkan i praktiken på den koreanska stilen av språngbrädan.

  • Hur kan man ta hjälp från jonglerings mönster i luften och omvandla det med kroppar?

Tidplan

2017-2021